Rotterdam biedt langdurig daklozen woning aan

1

De gemeente Rotterdam gaat 25 langdurige daklozen met psychische problemen of verslaving bij wijze van proef woonruimte aanbieden. Zo wil ze hen begeleiden bij het bouwen aan een toekomst.

De pilot Housing First is onderdeel van het Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019 – 2022. Rotterdam wil door middel van de aanpak zorgen dat daklozen en kwetsbare inwoners sneller onderdak krijgen en een stabiel leven opbouwen. De stad zet daarvoor in op nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en het voorkomen van problemen.

Meervoudige problematiek

Het concept dat Rotterdam hiervoor gebruikt komt overwaaien uit de Verenigde Staten, waar het begin jaren ’90 in New York voor het eerst werd toegepast. Bij het Rotterdamse proefproject krijgen 25 langdurig dakloze Rotterdammers met meervoudige problematiek een huurwoning aangeboden. De proef richt zich op de meest kwetsbare daklozen vanaf 27 jaar, die vaak zorg mijden en verward zijn en of een verslaving hebben. ‘Een woning kan juist voor deze groep cliënten het verschil maken,’ zo schrijft de gemeente.

Met de directe huisvesting worden namelijk een aantal stappen van maatschappelijke opvang overgeslagen. Het is het begin van een traject om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. Bij de woonvorm komt intensieve ondersteuning om de hoek kijken. De begeleiding is gericht op het behoud van huisvesting en het verbeteren van gezondheid, welzijn en sociale integratie. ‘De ervaring leert dat deze groep mensen zelfredzamer wordt en relatief sneller herstelt.’

Voorwaarden en kosten

Om in aanmerking te komen voor een huis, draagt een zorgprofessional een dakloze aan bij de woningcorporatie. Daarna wordt er gezocht naar een match tussen de woonwensen van de dakloze en het aanbod van de corporatie. Hoewel de dakloze in het traject zelf bepaalt wat goed voor hem is, geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de huur op tijd zijn betaald, mag er geen overlast ontstaan en is begeleiding verplicht. Indien nodig behoort ook budgetbeheer tot de voorwaarden.

Over de kosten schrijft Rotterdam: ‘De cliënten ontvangen een apart Wmo-arrangement voor de duur van twee jaar. De totale kosten zullen naar verwachting goedkoper uitvallen dan dat er in de huidige situatie voor deze cliënten wordt gereserveerd aan financiën.’

Meer gemeenten

Verschillende andere gemeenten werken al op deze manier Volgens Rotterdam zetten zo’n twintig andere, vooral grotere gemeenten het concept ook in, waarbij er weliswaar verschillen zijn in de aanpak. Amsterdam richt het aanbod bijvoorbeeld op alle daklozen. In sommige gemeenten nemen zorgaanbieders en woningcorporaties het initiatief om het concept op te zetten, in andere gemeenten is de gemeente zelf de initiatiefnemer.

De pilot loopt tot eind 2020 en wordt tussentijds geëvalueerd. Bij succes bekijkt de gemeente of uitbreiding naar vijftig woningen mogelijk is.

Over Auteur

Niobe Moen

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden