Samenwerking regiogemeentes voor zelfstandig wonen

0

Mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen moeten sneller zelfstandig kunnen wonen in de regio Utrecht. Dat hebben bestuurders van zestien Utrechtse gemeenten, verenigd in de U16 afgesproken in een regionaal convenant voor herhuisvesting.

De U16 ondertekenden een convenant met afspraken over de herhuisvesting van mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen. Hierdoor kunnen deze inwoners sneller zelfstandig wonen in een van de regiogemeenten en is er een soepele overdracht mogelijk naar het sociale wijkteam van de gemeente waar zij gaan wonen.

Het regioconvenant heeft een looptijd tot 1 januari 2020 en gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering in de regio Utrecht. Veel cliënten worden nu opgevangen en begeleid in de stad Utrecht. De bedoeling is dat zij uiteindelijk weer teruggaan naar een zelfstandige woning in de regiogemeente.

Wijkteams

In de samenwerking gaat het ook om goede overdracht naar de (sociale) wijkteams in de gemeente van herkomst. Van hulp bij de verhuizing tot en met een uitkering of schuldhulpverlening. De U16-gemeenten ontwikkelen in overleg met alle samenwerkingspartners in 2017 een regionaal plan voor de toekomst van opvang en beschermd wonen. Belangrijke doelstelling bij de nieuwe planontwikkeling is de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een beschermd ‘thuis in de wijk’.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden