Premie

Wanbetalers zijn mensen die wel zijn verzekerd tegen ziektekosten, maar minimaal zes maanden geen premie hebben betaald. Als zij na een half jaar nog steeds niet betalen, worden ze door de zorgverzekeraar overgedragen aan het Zorginstituut, dat de incassoprocedure overneemt. De premie wordt dan ingehouden op het inkomen.

Voor wanbetalers is dit heel  ongunstig. Het instituut legt niet alleen beslag op de maandelijkse zorgpremie, maar legt ook een forse toeslag op van 40 euro. In totaal wordt er 140 euro per maand ingehouden. Wanbetalers blijven wel gewoon verzekerd bij hun huidige zorgverzekeraar.

Schulden

Hoewel de wanbetalersregeling is bedoeld om mensen die niet willen betalen af te schrikken, treft ze in de praktijk vooral mensen met schulden, constateerde de Nationale ombudsman al eerder dit jaar.

Voordat slechte betalers worden aangemeld bij het instituut proberen zorgverzekeraars eerst zelf de premie te innen. Dat begint met een vriendelijk verzoek. Daarna volgt een aanmaning. Daarbij wordt ook meteen een betalingsregeling aangeboden. Na twee maanden valt dezelfde betalingsherinnering nog een keer op de mat. De laatste aanmaning wordt na vier maanden verstuurd met de waarschuwing voor de gevolgen.