Handvatten voor gemeenten bij armoede- en schuldenbeleid

0

De nieuwe factsheet Armoede en schulden van het G32-Stedennetwerk biedt gemeentelijke bestuurders en ambtenaren oplossingen voor veelvoorkomende dilemma’s rondom schulden bij inwoners waar gemeenten mee worstelen.

Elk huishouden kan in financiële problemen terecht komen, maar er zijn groepen met een (sterk) verhoogde kans: jongeren, huishoudens met kinderen en huishoudens met een laag inkomen. Een relatief grotere kans op armoede lopen: kinderen, zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten. In de periode na de crisis is de kans voor werkenden om in armoede te komen toegenomen.

De factsheet Armoede en schulden bevat de belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland, een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties. Verder biedt het concrete oplossingsrichtingen en toelichting op de opgaven waar gemeenten zich vaak voor zien gesteld.

Klik hier voor de volledige factsheet>>

Onderwerpen die in de factsheet aan bod komen, zijn onder meer:

-Vaste lasten als belemmering

Door daling van het inkomen en/of door stijging van de kosten van vaste lasten komen mensen in de knel.

Opgave voor gemeenten: Voorzien in oplossingen voor deze huishoudens zonder dat gemeenten inkomenspolitiek voeren.

-Groei beschermingsbewind

Van 2010-2015 verdubbelde het aantal mensen onder beschermingsbewind.

Opgave voor gemeenten: Binnen de ruimte die de rechtbanken bieden, manieren vinden om de instroom in het bewind te kanaliseren. Dit wil zeggen dat alleen mensen instromen die het bewind echt nodig hebben.

-Toegang tot schuldhulpverlening

Van 2012-2015 verdubbelde de groep huishoudens met problematische schulden die geen contact heeft met schuldhulpverlening.

Opgave voor gemeenten: Burgers met problematische schulden vroegtijdiger bereiken en de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om aan een traject voor een schuldregeling met kwijtschelding te beginnen.

-Bijzondere incassobevoegdheden

Burgers houden regelmatig minder over dan de zogenoemde beslagvrije voet van 90 procent van de bijstandsnorm, waardoor nieuwe schulden ontstaan.

Opgave voor gemeenten: Voorkomen dat mensen door de incasso (van de Rijksoverheid) onder de beslagvrije voet uitkomen en als gevolg daarvan nieuwe schulden maken.

-Jongeren

Ruim tien procent van de jongvolwassenen heeft betalingsachterstanden door een tekort aan geld, met mogelijk uitval in het onderwijs en/of het niet verlengen van een arbeidscontract tot gevolg.

Opgave voor gemeenten: Jongeren in een vroegtijdig stadium bereiken, hen motiveren om de schuldsituatie aan te pakken en vervolgens een schuldregeling (met kwijtschelding) treffen.

-Gezondheid

Mensen in armoede en met schulden hebben vaker gezondheidsproblemen.

Opgave voor gemeenten: Zorg dat professionals in zowel het sociaal domein als in de gezondheidszorg meer oog hebben voor de samenhang. En ondersteun mensen bij het opstellen van een integraal plan dat zowel voorziet in de aanpak van schulden als de verbetering van de gezondheid.

 

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden