Helpen bij schulden: met een pilot, cursus of fonds

1

Veel gemeenten geven hun inwoners met financiële tegenwind een steuntje in de rug en boeken daarmee kleine en grote successen. Zo maakte Utrecht recent nog bekend dat het fonds dat jongvolwassenen met problematische schulden helpt, wordt voortgezet. 

Schuldenlab070: gemeente Den Haag

Het kabinet werkt momenteel aan een brede schuldenaanpak en stelde daar onder andere een intiatievenlijst (pdf) voor op. Een van de voorbeelden daarop is Den Haag, waar in 2016 het Schuldenlab070 werd opgericht. Daarin werken 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met de gemeente aan innovatieve oplossingen voor schulden en armoede. In het lab mag iedereen meedenken, bijvoorbeeld bedrijven, banken, overheden, ontwerpers, ondernemers en onderzoekers. Om problemen met schulden aan te pakken, wordt er ingezet op preventie, signalering, interventie en ‘curatie’.

Als de pilot succesvol blijkt, wordt deze uitgebouwd tot project en eventueel opgeschaald naar stedelijk en waarschijnlijk landelijk niveau. Volgens de de gemeente zijn sommige aanpakken wel al succesvol gebleken, zoals de integrale jongerenaanpak van het Jongeren Perspectief Fonds, de ondersteuning van multiprobleemgezinnen en de Fikks-app waarbij mensen met financiële problemen gekoppeld worden aan een buddy.-

Utrechts fonds voor jongvolwassen

Recent berichtte Utrecht dat zijn in 2017 opgerichte fonds voor jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd 23 jaar) met problematische schulden wordt voorgezet. In totaal meldden 34 jongeren zich voor het fonds. Van hen konden er zes worden geholpen via reguliere schulddienstverlening en voor achttien jongeren werd een oplossing geboden door het fonds. Met zes anderen loopt momenteel nog het gesprek en de vier overige jongeren kwamen niet in aanmerking, omdat er bijvoorbeeld eerst andere hulpverlening nodig was of wegens het ontbreken van motivatie.

  • De complexiteit van hulpvragen bij de schuldhulpverlening neemt steeds verder toe. Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk.

De jongeren die deelnemen aan het fonds worden begeleid door verschillende partijen, zoals dus de gemeentelijke schulddienstverlening, maar ook jongerenwerkers, crisishulpverlening, hulpverlening voor dak- en thuislozen en buurtteams. Ook kregen ze extra ondersteuning bij het beheren van de benodigde informatie en hulp bij het verzamelen van benodigde papieren en het ordenen van administratie.

Schuld vormde belemmering

Veel van deze jongeren hebben een moeizame jeugd gehad, waardoor zij vanaf hun achttiende in de financiële problemen zijn gekomen, zo schrijft Utrecht. ‘Ze hebben te maken gehad met sterfte van ouders, problemen thuis of zijn dakloos geweest. Voor alle jongeren vormde de schuld een belemmering om een studie te volgen of af te maken, of om werk te vinden. Door het wegvallen van de schuld, neemt stress af en ontstaat er ruimte voor de toekomst, bijvoorbeeld om te solliciteren en het contact met familie te herstellen.’

De ervaring van de gemeente? ‘De ervaring is dat alle jongeren die deelnemen aan het fonds erg gemotiveerd zijn.’ Afspraken met betrekking tot het terugbetalen van de schuld en het werken aan hun toekomst werden netjes nagekomen.’ De aankomende maanden kunnen twintig nieuwe jongeren deelnemen.

Groningen: cursus omgaan met geld

Leren hoe je beter kunt uitkomen met geld: dat is het doel van de cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de Groningse Kredietbank (GKB). De cursus geeft praktische tips op het gebied van de financiële huishouding. Inwoners die willen weten wat nu precies de inkomsten en uitgaven zijn, waardoor schulden op de loer liggen, hoe een voorlopige teruggave kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst, of iemand recht heeft op zorg- of huurtoeslag en hoe kwijtschelding van gemeentebelasting werkt, kan zich opgeven voor een cursus, overdag of ’s avonds, op verschillende data in mei en juni. Gratis. Natuurlijk.

Lelystad: huur inhouden op uitkering bij huurschuld

De gemeente Lelystad en woonorganisatie Centrada willen zoveel mogelijk woningontruimingen voorkomen. Samen starten zij een pilot waarbij mensen met een bijstandsuitkering en een huurschuld de mogelijkheid krijgen om de huur te laten inhouden op de uitkering. Zodat voorkomen wordt dat de schuld verder oploopt en een huurder uit zijn huis wordt gezet. Huurders met een uitkering die een huurachterstand van twee maanden hebben opgebouwd, krijgen voortaan de mogelijkheid geboden om de huur te laten inhouden. Daarbij hoort een bezoek van een budgetcoach, die kan helpen bij problemen die met de schulden gepaard gaan.

Lelystad ontwikkelt met verschillende partners het Protocol Preventie Huisuitzetting, met als doel vroegtijdig te kunnen ingrijpen met behulp van preventieve maatregelen. Het pilotproject ‘Huur betalen uit de uitkering’ is inmiddels vastgesteld door het college, daarvoor werden verschillende werk- en samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd.

Over Auteur

Niobe Moen

1 reactie

  1. Avatar
    T. Huisman op

    Vaak is het zo dat ze zeggen van eigen schuld dikke bult. Ze ondermijnen je waardoor je reputatie verzwakt en dat verzwakt de bodem en de basis. Omgeef je met positieve mensen die de bodem niet onder je voeten wegslaan waardoor je geen basis meer hebt om op terug te vallen. Eigen regie met democratie. Niet macht over maar macht met elkaar. Ik kon anders wel goed verleidingen weerstaan. Een aantal mensen zullen wel een zondebok nodig hebben. Situaties zijn zo divers. Mensen kunnen ziek worden en dingen nodig hebben. Ook wordt alles niet meer vergoed via de ziektenkostenverzekeraar of dat hangt er helemaal van af welke ziektekostenverzekeraar je hebt. Sommigen hebben veel pech doordat er veel dingen achter elkaar gebeuren en dan kan dat ene de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Je probeert je hier voor in te dekken. Ik had anders nooit wat maar het kan in een klein hoekjes zitten van die crisis en alles werd duurder inflatie en slechtere economie.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden