Actieplan tegen problematische schulden

1

Het kabinet wil problematische schulden voorkomen en terugdringen, onder meer door afspraken met gemeenten om mensen effectiever te helpen. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de ‘brede schuldenaanpak’ van de coalitie.

‘De schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen,’ schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. ‘De omvang van de schuldenproblematiek en de impact daarvan op mensen baart het kabinet zorgen. Daarom zet het kabinet in op het voorkomen van problematische schulden, treft het maatregelen om problematische schulden terug te dringen en maakt het afspraken met gemeenten om meer mensen met schulden effectiever te helpen.’

Blik gericht op gemeenten

Het kabinet kondigt veertig maatregelen aan, verdeeld over drie ‘actielijnen’. Zo wil Den Haag een ‘vernieuwende schuldenaanpak en verbeterd schuldhulpverleningstraject’, waarbij ‘met name’ naar de gemeenten wordt gekeken. Lokale overheden moeten bijvoorbeeld aan de slag met verbeteringen die zijn gesuggereerd door de Nationale ombudsman en de Inspectie SZW. Een maatregel die specifiek wordt genoemd, is het verbeteren van de toegang tot de schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.

  • De complexiteit van hulpvragen bij de schuldhulpverlening neemt steeds verder toe. Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk.

Dilemma’s gegevensuitwisseling

Het ministerie van Sociale Zaken wil ook ‘vroegsignalering’ van problematische schulden mogelijk maken. Daarvoor wil het departement ‘gegevensuitwisseling faciliteren binnen de kaders van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming’. Dilemma’s rondom uitwisseling van gegevens staan als apart punt in het programma.

Verstrikking in bureaucratie

Ministerie, gemeenten en andere organisaties moeten bovendien de handen ineenslaan voor ‘eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde problemen’. Doel is de ondersteuning van kwetsbare burgers te vereenvoudigen zodat een ‘stapeling van problemen’ en ‘verstrikking in de bureaucratie’ worden voorkomen. ‘Daarmee wordt de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners verbeterd en worden de kosten van de overheid teruggedrongen.’ Ook moet er betere ondersteuning komen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, extra aandacht voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Schulden en andere problemen

In Nederland kampt één op de tien huishoudens met problematische schulden. Voor één op de vijf huishoudens ‘bestaat het risico om met problematische schulden te maken te krijgen’. Problematische schulden hangen samen met een reeks van andere problemen, zoals stress, een slechte gezondheid, relatieproblemen en problemen met justitie.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Schulden registreren om zo te voorkomen dat men nog verder in de problemen komt.

    BKR registreert kredieten.
    Goed om achterstanden in betalingen aan bijvoorbeeld energieleveranciers, (gemeentelijke) overheden, (gemeentelijke) belastingen, enzovoorts hier ook te registreren.

    Overcreditering ook door schulden die nu nog niet bij BKR gemeld staan, dienen we echt te voorkomen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden