Kamer voor verruiming kwijtschelding

1

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de verruiming van kwijtscheldingsnormen aangenomen.

De wetswijziging geeft de lokale overheid meer ruimte om eigen regels vast te stellen voor de manier waarop het vermogen van inwoners wordt meegenomen bij het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Verder is het vanaf vandaag mogelijk om kwijtschelding te verlenen aan ondernemers. Maar het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer heen.

Vermogensnorm
Het wetsvoorstel verruimt de vermogensnorm tot maximaal de normen binnen de Wet werk en bijstand. Deze zijn ruimer dan de landelijke kwijtscheldingsnormen, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Gemeenteraden kunnen voortaan dus ook besluiten om kwijtschelding te verlenen voor belastingschulden van ondernemers, die leven op bijstandsniveau. 

Over Auteur

1 reactie

  1. Henk van der Meer op

    Het wetsvoorstel verruimt zelfs de mogelijkheid van een gemeente om een vermogensgrens ruimer dan de bijstandsgrens te hanteren.
    Zie
    2. Het derde lid komt te luiden:
    3. De raad kan bepalen dat, in afwijking van het tweede lid, wordt uitgegaan van meer dan 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm en van meer dan de toepasselijke vermogensgrens.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden