Ruimere belastingkwijtschelding van de baan

3

Het kabinet gaat toch niet de mogelijkheden verruimen om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. De vrees bestaat dat werken hierdoor minder lonend wordt voor uitkeringsgerechtigden.

Al in 2011 is een wetswijziging aangenomen, bedoeld om gemeenten meer ruimte te geven bij het kwijtschelden van bijvoorbeeld de rioolheffing of hondenbelasting. Deze wijziging moest echter nog worden uitgewerkt in lagere regelgeving. Het ging hierbij specifiek om de vermogenstoets voor het kwijtschelden van lokale belastingen.

Van 2200 naar 6000 euro

Bij het bepalen van het recht op kwijtschelding hanteren decentrale overheden momenteel een vermogensnorm van ruim 2200 euro voor een alleenstaande en het dubbele voor een echtpaar. Door de vermogensnorm te verruimen tot de grenzen in de Participatiewet, de norm voor het recht op bijstand, zou deze worden opgerekt tot ruim 6000 euro voor een alleenstaande en het dubbele daarvan voor een echtpaar.

Waarde inboedel

Vanuit gemeenten is aangedrongen op deze verruiming, omdat bijvoorbeeld een gezin in de bijstand niet in aanmerking komt voor kwijtschelding als alleen al de waarde van de inboedel boven de bestaande grens komt. Het toenmalige kabinet vond het te verdedigen dat ‘decentrale overheden een zekere ruimte wordt gelaten om een sociaal beleid te voeren, gebaseerd op eigen (financiële) overwegingen’.

De benodigde aanpassing van de lagere regelgeving is er echter nooit gekomen, en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft nu aan de Kamer dat gemeenten deze wijziging ook niet meer hoeven te verwachten van dit kabinet.

Werken minder lonend

Volgens Ollongren zouden naar schatting 60.000 huishoudens extra in aanmerking komen voor kwijtschelding. ’Voor uitkeringsgerechtigden kan dit betekenen dat indien zij een baan aanvaarden, het recht op kwijtschelding vervalt. Dit verlies van inkomensondersteuning leidt ertoe dat werken voor deze groep minder lonend wordt. Dit kan een verslechtering van de armoedeval betekenen die kan oplopen tot 3,5 procentpunt,’ schrijft de minister.

Dit strookt volgens haar niet met de afspraken uit het regeerakkoord ten aanzien van het terugdringen van de armoedeval. Het kabinet heeft daarom besloten ‘om de nadere regels niet aan te passen voor wat betreft de vermogensnorm die gehanteerd mag worden bij kwijtschelding van lokale lasten voor particulieren’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

3 reacties

 1. Avatar

  Fijn, dat mevrouw Ollongren zich houdt aan eerder door haar voorgangers gedane toezeggingen !!!
  Over deze wijziging wordt al meer dan 10 jaar gesteggeld en het was nu concreet toegezegd, hoe betrouwbaar is op deze wijze de overheid??
  Mevrouw Ollongren heeft vanuit haar (financiële) positie gezien gemakkelijk praten, maar de mensen aan de onderkant van onze samenleving zijn er wéér de dupe van.

  Het getuigt, naar mijn mening, toch echt van een kokervisie om dit besluit te motiveren met de armoedeval, die kan ontstaan als iemand aan het werk gaat. Want er zijn meer dan genoeg minima, die niet (meer) aan het werk zullen komen en dus dit “voordeel” zeer hard nodig hebben om nu, maar ook op de langere termijn, de financiën op orde te kunnen houden als de uitgaven blijven stijgen en de uitkeringen niet/nauwelijks stijgen.

 2. Avatar

  Ik heb een Wajong uitkering. Evenveel als bijstand. Ik moet sparen voor een nieuwe vloer vanwege mijn zware elektrische rolstoel. Die vloer krijg ik niet vergoed van de WMO. En binnenkort zit ik op kaal beton. Ik moet dus € 5000,- sparen, maar zodra ik de €2200,- passeer, moet ik mijn spaargeld gaan inleveren. Ik krijg dan geen kwijtscheldingen meer en de gemeentelijke belastingen zijn heel duur in mijn stad. Ik had gehoopt dat de regel zou veranderen. Maar nu is sparen onmogelijk gemaakt of ik moet het stiekem in een sok gaan stoppen. Nu mag ik overal gaan bedelen voor een vloer. En het enige dat ik zal krijgen, is het schilderen van het beton. Ik heb zwakke longen, dus dat zou dan moeten helpen tegen het betonstof. Mijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden ondermijnt door deze regel.

  • Avatar

   Fran, ik zou menen dat als je inzichtelijk kunt maken wat de meerkosten zijn van de vloerbedekking die je nodig hebt vanwege je rolstoel ten opzichte van een “gewoon” vloerbedekking door van beide vloerbedekkingen offertes op te vragen in ieder geval die meerkosten vergoed zou moeten krijgen van hetzij de Wmo hetzij bijzondere bijstand.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden