Utrecht onderzoekt effect bijstandsaanpak

0

Vinden mensen door een andere bijstandsaanpak sneller een baan, doen ze wellicht meer mee in de samenleving en heeft dat ook effect op de gezondheid of eventuele schulden? Utrecht start een proef waarbij er andere regels gelden voor bijstandsgerechtigden om zo te onderzoeken wat het beste werkt.

Utrecht is een van de gemeenten die de aanpak in de bijstand onderzoekt en toestemming kreeg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om tijdelijk andere regels toe te passen dan de Participatiewet voorschrijft. Naast de gemeente Utrecht houden bijvoorbeeld ook Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen zich hiermee bezig. 

Wat werkt in de bijstand?

Utrecht gaat verschillende aanpakken in de praktijk uitproberen en wil zo ontdekken wat bijvoorbeeld het effect is op de uitstroom naar werk en op de mensen die eraan meedoen. Wethouder Victor Everhardt: ‘Over 1,5 jaar weten we wat het beste werkt in de bijstand: mensen meer ruimte geven om zelf in actie te komen, meer hulp aanbieden, de mogelijkheid bieden om meer geld te houden als iemand werkt naast de uitkering of de huidige regels.’

Over het Utrechtse onderzoek

Ruim zevenhonderd deelnemers met een bijstandsuitkering doen mee aan het onderzoek ‘Weten wat werkt’, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en loopt tot oktober 2019. Alle deelnemers zijn ingedeeld in vier verschillende groepen waarin een andere aanpak wordt gehanteerd. Zo gaat een groep bijstandsgerechtigden zelf op zoek naar (vrijwilligers)werk en hoeft niet verplicht te solliciteren of mee te doen aan activiteiten die de gemeente organiseert. Een tweede groep krijgt wel extra hulp en begeleiding van de gemeente. In de derde groep mogen mensen meer geld zelf houden als ze werken naast hun bijstandsuitkering en mag hij of zij vijftig procent houden tot een maximum van 202 euro per maand. En er is een vierde groep waarbij er geen andere, nieuwe regels zijn, bedoeld om de resultaten te kunnen vergelijken .

Participatiewet

Op basis van de resultaten van Utrecht en de andere deelnemende gemeenten, zal het Centraal Planbureau in opdracht van het ministerie van SZW een landelijke evaluatie houden van de onderzoeken naar de aanpak in de bijstand. De gemeenten hebben voor een bepaalde periode toestemming gekregen om de experimentele ruimte in de Participatiewet voor beleid met bijstandsgerechtigden te benutten. Om de regels of aanpak voor de bijstand structureel te veranderen is een wetswijziging nodig.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden