‘Meldingen van huurachterstand wettelijk regelen’

0

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) juicht het toe dat de gemeentelijke taak van preventieve schuldhulp wettelijk wordt geregeld. Wel moet het kabinet daarbij met een aantal zaken rekening houden, zoals de grondslag voor meldingen van huurachterstanden.

Dat zegt de AP in haar advies over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten, dat in mei is opgesteld en vandaag gepubliceerd. Het kabinet wil dat gemeenten aankloppen bij burgers met betalingsachterstanden, nog voordat ze te diep in de problemen komen. Dit gebeurt al vaak onder de noemer van vroegsignalering of preventieve schuldhulp, maar een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit expliciet wettelijk mogelijk maken. De ministerraad stemde onlangs in met de wijziging van de schuldhulpwet.

Preventieve schuldhulpverlening

De AP is gevraagd om advies over de wetswijziging. ‘Het plan is dat gemeenten mensen ongevraagd gaan benaderen. Dit kan inbreuk maken op hun privacy. Net als de uitwisseling van gegevens die hieraan voorafgaat,’ merkt de privacywaakhond op. De AP is er daarom ‘zeer over te spreken dat de preventieve schuldhulpverlening nu wettelijk wordt geregeld. Zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.’

Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk

 

Overziet u nog alle mogelijkheden die het recht u biedt om schuldsituaties op te lossen of in ieder geval niet verder uit de hand te laten lopen?

 

Het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening stelt u in één dag op de hoogte.

 

 

Lees meer

Aanpassingen

Het kabinet vroeg zich af of het melden van huurachterstanden een plek in de wet moet krijgen. De AP adviseert inderdaad een wettelijke grondslag te creëren om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens uitwisselen mag alleen vanwege een reden die in de Europese privacywet staat vermeld. Dit kan een wettelijke verplichting of publieke taak zijn, te regelen via het wetsvoorstel. Een andere mogelijkheid om huurachterstanden te melden ziet de AP eigenlijk niet. De autoriteit adviseert verder te verduidelijken welke signalen er precies naar gemeenten gaan en wat ze daar zelf over te zeggen hebben.

Privacywaarborgen

In de toelichting van het wetsvoorstel staan verschillende privacywaarborgen die eventueel aanvullend kunnen worden geregeld door de minister. De AP wijst er echter op dat belangrijke privacywaarborgen in de wet zelf moeten staan. Ook wordt in het wetsvoorstel en de toelichting niets gezegd over de terugkoppeling aan schuldeisers. Volgens het advies zullen die willen weten hoe het schuldhulptraject verloopt, ook dat verdient daarom wettelijke verankering.

Gegevens gezondheid

Verder roept het uitwisselen van gezondheidsgegevens veel vragen op, waar volgens de privacywaakhond nog te weinig aandacht voor is. Zo wordt bepaald dat het college bevoegd is om gegevens over de gezondheid te verwerken in het kader van de schuldhulpverlening, dus na de fase van de vroegsignalering. Maar dat gaat volgens de AP nog niet in op de aard van deze gegevens. En ook niet op de vraag hoe het zit met het medisch beroepsgeheim. Moet dat worden doorbroken? En zo ja, wat is de noodzaak daarvoor?

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden