Snelle wegwijzer voor acute, schrijnende financiële problemen

0

Zo’n tachtig procent van de cliënten van wijkteams hebben financiële problemen. Om snel en effectief te kunnen bijspringen of ingrijpen bij acute en schrijnende financiële problemen heeft Movisie een ´Snelle wegwijzer´ uitgebracht. Deze flyer bundelt tips en adressen van vijf instanties die concreet helpen om financiële problemen en armoede te verlichten.

Financiële en sociale crisis treft met name vaak mensen met een laag inkomen en een lage opleiding. Vooral alleenstaande ouders, alleenstaande jongeren, oudere alleenwonenden en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking krijgen het soms zwaar te verduren. Calamiteiten, zoals ziekte of pech bij kinderen, het overlijden van de partner of werkloosheid kunnen de problemen verder verergeren.

In de ‘Snelle wegwijzer’ van Movisie staan vijf organisaties die bij verschillende soorten van financiële misère kunnen bijspringen.

1. Stichting Urgente Noden Nederland
SUNN is een lokale publiek-private samenwerking voor individuele noodhulp. Vanuit honderd gemeenten kunnen professionele dienstverleners in het sociaal domein een beroep doen op een lokale of regionale SUN-organisatie voor incidentele financiële hulp voor hun cliënten. Als het moet kan dat zelfs binnen 24 uur geregeld zijn.

2. Kansen voor alle Kinderen
Het samenwerkingsinitiatief Kansen voor alle Kinderen biedt de mogelijkheid om lokaal het pakket aan voorzieningen uit te breiden en meer kinderen te bereiken die niet onder minimaregelingen vallen. Het is een samenwerking van landelijke organisaties: : het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Kansen voor Kinderen biedt daarmee een breed pakket voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur, verjaardag en ontspanning voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.

3. Stichting Leergeld
Stichting Leergeld biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In Nederland zijn op dit moment 97 lokale leergeld stichtingen actief in 253 gemeenten. Ouders kunnen bij Leergeld terecht als er niet genoeg geld is om mee te gaan op schoolreis, te sporten of voor muziekles. Ook kan de stichting vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. De lokale Leergeld stichtingen bepalen zelf welke voorzieningen voor kinderen zij precies vergoeden, op basis van de lokale situatie en de financiële middelen die zij tot hun beschikking hebben.

4. Hulpvraag zorgverzekering
Zorgverzekeringslijn is een initiatief van VWS en geeft persoonlijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden en onverzekerdheid. Zowel burgers als (sociale) professionals kunnen via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644 informatie krijgen. Daarnaast geeft de Zorgverzekeringslijn workshops in het hele land en gastlessen op scholen.

5. Kerken en armoedebestrijding
Steeds meer mensen die in armoede leven, kloppen aan bij de kerken. Kerk in Actie onder-steunt plaatselijke kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de aanpak van armoede. Vrijwel alle diaconieën zijn actief op het gebied van armoedebestrijding. Deze inzet varieert van directe steunverlening, participatie in een noodfonds tot het  meewerken aan het programma Schuldhulpmaatje.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden