RIVM: Sporten op kunstgras veilig, gemeenten twijfelen

0

Sporten op rubbergranulaat is veilig, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM) na onderzoek van kunstgrasvelden waar het fijngemalen rubber op wordt gebruikt. Vanuit gemeenten komen gemengde reacties op het rapport dat niet alle twijfel wegneemt. 

Uit onderzoek van het RIVM komt dat de stoffen in rubbergranulaat slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar, zegt het RIVM. Eerder dit jaar ontstond veel commotie onder sportclubs en gemeenten over de veiligheid van kunstgrasvelden. Het rubbergranulaat wat erin verwerkt zit zou kankerverwekkend zijn.

Het RIVM ziet op basis van hun onderzoek geen reden om te stoppen met het gebruik van rubbergranulaat. Beslissingen over het gebruik van kunstgrasvelden, of het gebruikte instrooimateriaal zijn aan sportverenigingen, gemeenten, de KNVB en leveranciers van kunstgrasvelden.

Norm aanpassen

Het RIVM adviseert wel om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een strengere norm die in de buurt komt voor consumentenproducten. Deze staat veel lagere gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) toe dan de mengselnorm waar het nu aan moet voldoen. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) doet onderzoek om te bekijken welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Reacties gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten adviseert gemeenten in gesprek te gaan met de lokale (voetbal)clubs om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. GGD GHOR en de KNVB kunnen in overleg met gemeenten eventueel ondersteunen. Gemeente Haarlem gaat bijvoorbeeld nog voor Kerst om tafel.

Gemeentes als Tilburg en Geertruidenberg geven naar aanleiding van het onderzoek ‘groen licht’ om veilig te voetballen op de ingestrooide velden. De gemeente Amsterdam neemt het advies van het RIVM over, maar legt geen nieuwe velden met rubbergranulaat aan. Wethouder van der Burg kondigde dat in november al aan, ongeacht de resultaten van het rapport. Omdat nu blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het spelen op het rubbergranulaat zullen de huidige velden via de reguliere vervangingscyclus worden vervangen.

Alle velden vervangen?

Het Capelse college was van plan om alle kunstgrasvelden met rubbergranulaat begin 2017 te vervangen, maar heeft besloten om even een pas op de plaats te maken. In een verklaring op de Facebookpagina van Leefbaar Capelle noemt wethouder Jean-Paul Meuldijk de uitkomst van het rapport verrassend duidelijk. “Dat het RIVM nu toch duidelijk stelt dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is, heeft ons verrast. Aanvankelijk wilden we bij ons besluit blijven, maar we hebben ook een advies van onze GGD ontvangen dat het veilig is. Daarop heeft het college besloten om dan nu geen overhaaste stappen te zetten, maar eerst de tijd te nemen om de nieuwe situatie goed te analyseren en in overleg te gaan met Sportief Capelle en de voetbalclubs.” Volgens de wethouder is het voornemen nog steeds om de vier Capelse velden met rubbergranulaat te vervangen door nieuwe velden met kunststofkorrels.

Uiterst kritisch

In de gemeente Kampen zijn zes voetbalvelden, drie korfbalvelden en zes wijkvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Deze blijven in gebruik zegt de gemeente in een bericht op haar website. Wanneer de velden aan vervanging toe zijn gaat de gemeente deze niet meer laten vervangen door kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Ook de twee nieuwe kunstgrasvelden die in 2017 staan gepland worden rubbergranulaatvrij. De Kamper fracties van de PvdA en G.B.K. staan uiterst kritisch tegenover de kunstgrasvelden. Manfred Haveman, PvdA Kampen op Kampenonline: “Wij hebben de berichten van het RIVM gezien en daarbij gelezen dat er geen sluitend advies kan worden gegeven. Wat de PvdA betreft treedt dan het principe in werking ‘bij twijfel, niet doen’. De gemeente Kampen moet de gezondheid van haar inwoners serieus nemen en ervoor zorgen dat deze rotzooi van de velden verdwijnt. Dit onderzoek laat de twijfel bestaan”.

Informatiepunt

Voor alle vragen die leven onder gemeenten, sportverenigingen en consumenten heeft het RIVM een Informatiepunt Rubbergranulaat geopend en een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden