Gemeenten krijgen ontwikkelingshulp zoals in Congo

0

Nederlandse gemeenten krijgen ontwikkelingshulp van Cordaid om arme werklozen aan een baan te helpen. Dit op basis van ervaringen met werkgelegenheidsprojecten in Congo en Afghanistan.

De eerste projecten gaan van start in Den Haag, Breda en de regio Arnhem/Nijmegen, meldt de hulporganisatie. In Arnhem-Nijmegen werkt een boerencoöperatie aan het opzetten van een coöperatieve ‘Groene en Sociale Versmarkt’, waarmee gezond voedsel direct van de boer ook voor lagere inkomensgroepen beschikbaar wordt.

Het is de vraag of dat een goed idee is, zegt armoededeskundige en hoogleraar sociale economie Lei Delsen, van de Radboud Universiteit Nijmegen, in de Volkskrant. Delsen waarschuwt voor oneerlijke concurrentie: “Kleine groentezaken van allochtone ondernemers die met hard werken in inkomen niet boven de armoedegrens komen, zullen er nadeel van ondervinden.”

Scharrelondernemers
In Breda ondersteunt Cordaid lokale coöperaties die mensen vanuit een uitkering aan werk moeten helpen via wijkdiensten of het zogenoemde ‘scharrelondernemerschap’, kleine bedrijfjes, eventueel gestart met behoud van uitkering. In het najaar gaat de ontwikkelingshulporganisatie aan de slag in de regio Den Haag om bottom-up coöperatief lokaal initiatief te identificeren. Waarom?

“De laatste twintig jaar is de armoede in Nederland toegenomen van 4 procent tot meer dan 10 procent”, meldt Cordiad. Opvallend is wel dat de toename niet blijkt uit deze cijfers van het CBS en deze van het SCP.

“De uitgaven van burgers stijgen, inkomsten worden instabieler, de druk op zelfontplooiing neemt toe en de samenleving wordt complexer”, gaat de organisatie verder. “De overheid trekt zich tegelijkertijd terug en legt de verantwoordelijkheid bij de burger om problemen als armoede en sociale uitsluiting zelf te adresseren.”

Participatiewet
Het gaat volgens de organisatie om innovatieve projecten bedoeld om mensen weer actief mee te laten doen in hun wijk en gemeente, eigenlijk het doel van de Participatiewet. “We investeren in de kracht van de gemeenschap, hun eigen ideeën, middelen en mogelijkheden. We combineren sociale impact met slim ondernemerschap dat economisch rendeert voor de wijkbewoners, met als doel dat ze armoede kunnen ontstijgen.”

Het plan krijgt kritiek. Hulporganisatie Terre des Hommes noemt het: “Bizar, banaal en overbodig.” Er wordt al genoeg gedaan, stelt de organisatie. Ook op de sociale media krijgt de hulp niet alle handen op elkaar, hier in combinatie met kritiek op SP-wethouder Luuk van Geffen.

Dat de SP in samenwerking met het college een aanvraag bij Cordaid indient om hun participatieplan van werken onder minimumloon te bekostigen, is misbruik maken van ontwikkelingshulp en dat is voor mij als SP-kaderlid echt een no go”, is de reactie.

Feit is hoe dan ook dat het geld niet wordt besteed in Congo of Afghanistan. Dat is de keuze.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden