Den Haag haalt doelen aanpak werkloosheid

0

Binnen vier jaar tijd zijn 17.000 Hagenaars uit de bijstand naar werk of school doorgestroomd en de jeugdwerkloosheid daalt. Ook is het doel van de gemeente om 10.000 banen te creëren gehaald. Dit blijkt uit resultaten van de collegeprogramma’s rondom Economie en Werk.

Aan het begin van de afgelopen collegeperiode in 2014 stond de Haagse werkgelegenheid er niet goed voor. Door de crisis verloor de stad vele banen en de voorspelling was dat de werkloosheid toe zou nemen. ‘Het roer moest dus om. We hebben de lat hoog gelegd door 10.000 extra banen te willen creëren. We zijn blij dat dit gelukt is. Er is een stevig fundament gelegd. Een fundament dat niet gebaseerd is op de economie van gisteren, maar uitgaat van de wereld van morgen,’ aldus het college.

De instroom van jongere werklozen is de afgelopen twee jaar met 42 procent gedaald. Verder zijn 17.000 Hagenaars uit de bijstand naar werk of school gestroomd, waaronder 4.000 jongeren. In Amsterdam gingen er de afgelopen vier jaar zo’n 18.000 mensen aan het werk vanuit een bijstandsuitkering en in Rotterdam ruim 15.000, zo maakten de gemeenten onlangs bekend.

2017

In 2017 vonden 6.134 Haagse burgers die een beroep deden op de gemeente werk, keerden terug naar school of hadden na inzet op re-integratie geen bijstandsuitkering meer nodig. Ook zijn eind 2017 bijna 1.000 Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt ingestroomd via een STiP-baan. Deze banen zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden die al langere tijd niet aan het werk zijn en door omstandigheden of een beperking niet makkelijk zelf aan het werk komen.

Den Haag maakt werk

Rabin Baldewsingh wethouder Werkgelegenheid is heel tevreden met de aanpak van werkloosheid, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma Den Haag maakt werk!. ‘Het programma maakt de collegedoelstellingen waar. Niet alleen vinden er meer mensen werk, we bereiken steeds meer de mensen die de gemeente doorgaans moeilijk weet te bereiken. Voor de invulling van de banenafspraak-banen, STiP-banen en beschut werk zullen we in de komende tijd aandacht blijven houden. Met name de mensen met een grotere afstand tot arbeidsmarkt en de doelgroep arbeidsbeperkten vragen om een intensiever traject en begeleiding.’

Impuls

Verdere uitkomsten uit de resultaten van de collegeprogramma’s rondom Economie en Werk zijn dat de stedelijke economie en de arbeidsmarkt een impuls kregen door samen met de stad het toerisme te versterken. Onder meer door een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor start-ups, acquisitie van internationale congressen en bedrijven en citybranding. Om de werkgelegenheid in de toekomst borgen voor Haagse jongeren is er volgens het college veel aandacht voor de vestiging van opleidingen in sectoren waar bedrijven in de toekomst vraag naar zullen hebben.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden