Meer mensen in de bijstand

0

In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen tot 459 duizend. Dat is een groei van 11.000,

Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 18 duizend bijstandsgerechtigden meer. De komst van asielzoekers naar Nederland is nu ook zichtbaar in de bijstandscijfers, al gaat het om een kleine minderheid van het totaal aantal bijstandsontvangers. Dit meldt het CBS.

Meer jongeren
De groep jongeren tot 27 jaar in de bijstand was in maart 4 duizend hoger dan in maart 2015. Twee belangrijke oorzaken voor deze toename zijn de veranderde wetgeving en de instroom van jonge Syrische asielzoekers. Sinds de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) komen alleen jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor de Wajong. De groep die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan bijstand aanvragen.

Asielzoekers 
Asielzoekers kunnen een beroep doen op de bijstand vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. In 2015 kwamen er per saldo ruim 15 duizend bijstandsontvangers bij, van wie ruim 10 duizend geboren waren in Syrië.

Verhoging AOW-leeftijd 
Ook de wijziging van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft in het eerste kwartaal van 2016 effect op de bijstandscijfers. Begin dit jaar is de leeftijdsgrens met drie maanden verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Door deze verhoging stroomt een aantal bijstandsontvangers op een later moment uit. Naar schatting gaat het om bijna 2 duizend personen in het eerste kwartaal van 2016.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden