Nieuwe aanpak probleemgezinnen werkt

1

Het werkt, de zogeheten EOG-aanpak voor ernstig overlastgevende gezinnen. Wat bepaalt het succes?

Een integrale aanpak, dat horen we vaker. Toch is dat in de praktijk gebracht in Utrecht, stelt het Verwey-Jonker-Instituut in het rapport Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt. In de kern gaat het om één plan van aanpak voor probleemgezinnen. Er zijn geen individuele trajecten voor de leden van dit soort gezinnen. Verder moeten betrokken instanties tot integrale afstemming komen.

Utrecht begon in 2008 met de EOG-methode. Per jaar werden tien gezinnen op deze manier geholpen om op die manier ook de buurt waarin ze wonen te helpen, want hun overlast en criminaliteit heeft ook buiten het gezin een negatieve impact. Conclusie: de overlast en criminaliteit is vaak gestopt of sterk afgenomen. Buurtbewoners kunnen weer opgelucht ademhalen als deze methode is afgerond, hoewel het succes vaak voor de korte termijn wordt bereikt.

Aanbevelingen

Toch is het lastig om de goede resultaten te borgen. Wat ook niet helpt, is dat pas voor de EOG-aanpak wordt gekozen als alle overige trajecten niet hebben gewerkt. Het Verwey-Jonker-Instituut heeft dan ook gezien dat de overlast ook weer terug kan komen als de aanpak stopt. Daarom doet het instituut drie aanbevelingen.

Gemeenten moeten de criteria om probleemgezinnen te selecteren voor de EOG-aanpak verhelderen. Het is dan ook de bedoeling de aanpak per gezin te evalueren. Een ander advies is alle instanties te vertellen over de aanpak, omdat hij niet altijd bekend is. Verder is het lastig om dezelfde professionals in te zetten. Daardoor mist de aanpak vaak continuïteit.

Over Auteur

1 reactie

  1. Pieter Niezen op

    Wie zou dat toch veroorzaakt hebben dat er nu in eens extra overlast is, dat hebben de rechtse heren in den haag met hun bezuinigingen veroorzaakt . De hoofd schuldigen zijn de VVD en de voedselbanken partij het CDA die hebben al dertig jaar niets aan armoede gedaan