Overheden aan zet bij privacybescherming

0

Onze persoonsgegevens zijn in steeds meer bestanden opgeslagen. Zelfs voor de zeer gemotiveerde burger met privacy hoog in het vaandel is het niet meer te doen om inzicht te hebben in dat ondoorzichtige woud van verwerkingen. Laat staan het overzicht te houden.

Het College

bescherming persoonsgegevens (CBP) benadrukt dat overheden

en bedrijven daarom nu aan zet zijn. Zij moeten kunnen aantonen dat zij de

persoonsgegevens van hun klanten en van de burgers zorgvuldig en

volgens de regels van de wet verzamelen en gebruiken.

Het CBP komt met deze boodschap op de Dataprotectiedag 2011. Deze

dag is in 2007 door de Raad van Europa ingesteld om Europese burgers

beter te informeren over hun rechten betreffende de verwerking van hun

persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Zorgvuldig

Als u een nieuwe auto koopt, mag en kunt u er op vertrouwen dat de

remmen het doen. Als er toch  problemen mee zijn, dan kunt u de

verkoper daarvoor aansprakelijk stellen. Zo moet het ook gaan met

persoonsgegevens
. Als u deze afgeeft, moet u er op mogen vertrouwen dat

bedrijven, overheden en andere organisaties daar zorgvuldig mee omgaan

en dat zij uw gegevens goed beveiligen. Zij moeten u helder, volledig

en op een toegankelijke manier informeren over het doel van het

verwerken van uw gegevens en meedelen aan welke derden zij die gegevens

verstrekken.

Maar bedrijven en overheden moeten nog meer, vindt het CBP. Zij

moeten bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten en

diensten al in de ontwerpfase rekening houden met privacy-eisen. Zij

moeten , zeker nu er steeds meer gegevens online worden verwerkt,

ervoor zorgen dat dat veilig gebeurt. En mocht er toch iets mis gaan en

persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, dan moet  zo’n datalek

onmiddellijk worden gemeld, zodat snel maatregelen tegen misbruik van

de gegevens kunnen worden genomen. 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden