Toenemend aantal mensen in de bijstand

0

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. De stijging vindt plaats in de groep met een niet-westerse migratieachtergrond. Bij mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond is het aantal bijstandsontvangers gedaald.

Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers over de bijstand.

Westerse achtergrond
Er stromen nu meer personen met een Nederlandse of westerse achtergrond de bijstand uit dan in. De arbeidsmarkt trekt al wat langer aan. De werkloosheid is sinds een piek begin 2014 met ongeveer een derde gedaald. Doorgaans reageert de bijstand met vertraging op de arbeidsmarkt. Er is echter wel een verschil te zien tussen jongeren tot 27 jaar en 27-plussers. Bij jongeren is de instroom in de bijstand juist groter dan de uitstroom, bij de 27-plussers is het omgekeerde het geval.

Niet-westerse migratieachtergrond
Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gaat het voor een groot deel om mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. Recente immigranten hebben meestal nog niet voldoende kwalificaties om snel aan de slag te komen en zijn daarom aangewezen op bijstand.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden