Trend: Gemeenten versoepelen bijstand

2

Steeds meer gemeenten versoepelen de bijzondere bijstand voor cliënten van de ggz, die leven van of onder het bestaansminimum. Hoe komen zij deze mensen tegemoet?

In totaal zijn er nu 91 gemeenten die de bezuinigingen van het Rijk voor deze groep inwoners willen opvangen. Cliënten van de ggz hebben te maken met een verhoging van het eigen risico. Verder moeten zij een eigen bijdrage betalen voor begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten leveren op verschillende manieren een bijdrage aan het inkomen van de groep die het psychisch moeilijk heeft. Tien gemeenten compenseren de bezuinigingen  met een collectieve ziektekostenverzekering voor minima, wat via verschillende verzekeraars is geregeld. Amsterdam en Den Haag hebben hun eigen fonds om het inkomen aan te vullen.

Utrecht en Groningen hebben een eigen aanbod voor dagbesteding; andere gemeenten betalen de eigen bijdrage voor minima rechtstreeks aan het Centraal Administratie Kantoor, dat de eigen bijdragen incasseert voor de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens het Landelijk Platform GGz, die het lokale bestuur om de hulp heeft gevraagd, zal het aantal helpende gemeenten verder groeien. Na een brief van het platform zijn al 125 ontvangstbevestigingen op de mat gevallen. 

Geen taak gemeenten
Tot nog toe reageerden negentien gemeenten afwijzend. Zij zien het niet als hun taak de compensatie te bieden of vinden dat de hulp al voldoende is geregeld. Daarnaast zijn ook de gemeentelijke bezuinigingen een reden om geen financiële bijdrage te leveren. Volgens het platform ontvangen in Nederland 66.700 mensen tussen de 18 en 65 jaar begeleiding vanuit de AWBZ.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

2 reacties

  1. Rechtspraktijk BAWA op

    Geef een overzicht van die gemeenten die afwijzend reageren zodat met de verkiezingen met het rode ptlood kan worden afgerekend.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden