VNG: 400 miljoen te weinig voor Wsw

0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) legt het nog een keer uit, met wat taalkundige slagen om de arm. Dat wel. “Het herstructureringsfonds van 400 miljoen is vrijwel zeker ontoereikend om de problemen te ondervangen.”

Na gesprekken met de leden komt de vereniging tot de

volgende bedragen. “Tot en met 2018 is volgens berekeningen van de VNG 230

miljoen euro per jaar nodig. Voor deze kabinetsperiode zou een bedrag van 690

miljoen nodig zijn.” Waarom?

De rechtspositie van de huidige werknemers in de sociale

werkvoorzieningen blijft zoals die is. De normvergoeding per werkplaats wordt

verlaagd van 25.759 euro in 2010 naar 22.050 in 2015. Dit betekent dat gemeenten

ongeveer 80 procent van hun re-integratiebudget aan lonen en pensioenen moeten

besteden.

“Naast het feit dat de faciliteit van 400 miljoen vrijwel zeker

ontoereikend zal zijn, blijkt deze ook nog deels gefinancierd met middelen die

ten dienste stonden van de gemeenten zelf”, staat in de brief.

Commissie

Het kabinet heeft al toegezegd de eenmalige bijdrage van 400

miljoen te laten evalueren door een onafhankelijke commissie. Zij moet zien of

dit budget genoeg is dit onderdeel van de Wet werken naar vermogen te

bekostigen. De VNG daarover: “De richting van deze oplossing is goed, maar

biedt gemeenten nog onvoldoende waarborgen.” 

De brief is de inzet voor het overleg tussen de VNG en het

kabinet op 23 mei. De vereniging doet alvast twee voorstellen. Zij wil de

regeling beschut werk vervroegd, per 1 januari 2013, invoeren. Dit zou de

instroom van nieuwe werknemers van de sociale werkplaatsen beperken tot circa

2000 mensen per jaar in plaats van de bij de huidige afspraak geraamde 6000

mensen. Het andere voorstel is? Meer geld dus.

Werkgevers

Verder vragen gemeenten om meer betrokkenheid van werkgevers. De lokale

overheid kan niet alle problemen uit de wereld helpen, is de stelling.

Meer over het onderhandelaarsakkoord:

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden