VNG stuurt Kamer verbetervoorstellen voor werken naar vermogen

0

Gemeenten vinden een integrale benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede keus. De uitwerking die deze ambitie krijgt in het wetsvoorstel Werken naar Vermogen en de financiële randvoorwaarden zijn helaas op cruciale punten volstrekt onvoldoende.

 De VNG de Tweede Kamercommissie voor sociale zaken een brief gestuurd waarin ze voorstellen doen voor verbetering van de wet.

De vereniging voorziet grote financiële problemen: door de teruglopende rijkssubsidie vormt de sociale werkvoorziening een financiële molensteen en komen veel gemeenten in toenemende mate in problemen. Hierdoor blijft nauwelijks geld over om andere groepen te begeleiden naar werk.

Het voorstel is om het bedrag van € 100 miljoen aan structurele middelen dat gereserveerd was voor de ruimtelijke omgevingsdiensten en dat nu door het kabinet op de plank is gelegd, direct in te zetten om de financiële knelpunten te verzachten.

Bureaucratisch
Het instrument loondispensatie is in de huidige vorm nauwelijks bruikbaar: het is te bureaucratisch vormgegeven en elke besparing die een gemeente boekt, wordt een jaar later direct afgeroomd.

Aan de hand van een toegangstoets (in de vorm van een vragenlijst van anderhalf uur) moeten gemeenten bepalen of iemand in aanmerking komt voor loondispensatie. Vervolgens wordt op de werkplek gekeken wat iemand ‘echt’ kan. Daarmee is de toegangstoets overbodige bureaucratie. Deze kan dus geschrapt worden.

Gemeenten profiteren alleen in het eerste jaar van het financiële voordeel als ze mensen via loondispensatie van een uitkering naar werk begeleiden. Daarna wordt het voordeel volledig afgeroomd door het Rijk. Het zou het eerlijker zijn als dit financiële voordeel na het eerste jaar wordt verdeeld tussen gemeente en Rijk, zodat gemeenten dit geld in kunnen zetten voor duurzame begeleiding.

Hoe wordt de wet wel werkbaar?
Gemeenten zien ruimte voor verbeteringen in het belang van gemeenten en kwetsbare burgers. De VNG heeft in de brief op een rijtje gezet waar het wetsvoorstel tekortschiet en hoe dat beter kan.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden