VNG vraagt uitstel van gewijzigde bijstandswet

0

“Er is nog veel onduidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen in de Wet wijziging Wwb. Gemeenten vrezen de gevolgen voor de uitvoering”, aldus de VNG

Omdat niet alle beleidseffecten volledig in beeld zijn gebracht en er een inschatting ontbreekt van de effecten van het wetsvoorstel op andere gemeentelijke beleidsterreinen (zoals de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening) hebben gemeenten veel vragen over de uiteindelijke werking in de praktijk. 

Daarnaast is er gewoon nog heel veel werk te doen in een voor verreweg de meeste gemeenten veel te korte periode. De VNG somt op:

  • Alle huidige 300.000 clienten moeten worden doorgelicht op hun thuissituatie
  • In de circa 18.000 gevallen waarbij sprake is van inwonende meerderjarige kinderen is dossieronderzoek nodig
  • Aanpassing ict (kan pas als parlementaire behandeling is afgerond) is efficienter als ook voorgenomen maatregelen Wet werken naar vermogen kunnen worden meegenomen
  • Cliënten met inwonende meerderjarige kinderen moeten opnieuw ingevoerd worden in aangepast uitkeringensysteem inclusief het aanpassen van de beschikkingen

Bovendien stelt de VNG dat het voor gemeenten uitvoeringstechnisch onmogelijk om deze wet per 1 januari 2012 uit te voeren. Gemeenten hebben een te korte voorbereidingstijd voor het aanpassen van werkprocessen, instructies en ict-systemen.

De VNG vraagt de Kamer dan ook om de invoering van de gewijzigde Wwb uit te stellen tot 1 januari 2013. Het verdient sterke aanbeveling om dit wetsvoorstel  te bespreken begin 2012 in samenhang met het wetsvoorstel voor de Wet werken naar Vermogen, zodat de totale impact van de wijzigingen kan worden beoordeeld.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden