Gegevens sociaal domein per gemeente op website

0

Het is nu mogelijk om het zorggebruik in verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken via de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl.

De monitor geeft inzage in cijfers over gezondheid en zorggebruik van inwoners per gemeente. Het gaat om gegevens voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook is er informatie over de kosten Wmo en Jeugd aan toegevoegd. Alle informatie is via een dashboard per gemeente te bekijken en te vergelijken met een specifieke andere gemeente of met het landelijke beeld.

Landelijk beleid
Voorbeelden van vragen die de monitor kan beantwoorden: gebruiken meer mannen of vrouwen Wmo-regelingen in Almere? Hoeveel kosten de jeugdzorgtrajecten in Den Haag? Wonen er – vergeleken met het landelijk beleid – in de eigen gemeente meer of minder inwoners met een bijstandsuitkering?

Centraal
De informatie in de monitor komt deels uit centrale databronnen (zoals CBS, GGD, beleidsinformatie) en is deels aangeleverd door een groot aantal gemeentes. Waarstaatjegemeente.nl is een samenwerking tussen het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) en het Vektis, het informatiecentrum voor de zorg.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.