CPB: inkoop sociaal domein kan een stuk slimmer

0

Gemeenten kunnen in het sociaal domein ‘belangrijke voordelen’ halen door aanbestedingen losser in te richten en met meer aanbieders in zee te gaan. ‘Recentelijk lijkt er een tendens naar strengere selectie van aanbieders te zijn ontstaan,’ schrijft het Centraal Planbureau in een vandaag gepubliceerd advies.

Het advies richt zich vooral op de inkoop van maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de individuele voorzieningen van jeugdhulp: verantwoordelijkheden die met de decentralisaties zijn overgedragen naar gemeenten. Deze voorzieningen worden door vrijwel alle gemeenten uitbesteed aan zorgaanbieders.

Veel te winnen

De neiging om steeds strenger te selecteren, wat hem vooral zit in kwaliteitseisen, is volgens het CPB niet altijd de beste keuze. ‘Binnen het sociaal domein is er voor gemeenten veel te winnen door op een slimme manier in te kopen. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk worden toegelaten tot de markt. Wanneer de gemeente kiest voor een inkoop zonder strenge selectie, kan dit goed uitpakken voor zowel cliënten als de gemeente zelf.’

De logica daarachter is als volgt: ‘Cliënten profiteren van de prikkel die aanbieders ervaren om goede kwaliteit aan te bieden. Gemeenten kunnen besparen op het inkoopproces, omdat het minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn.’ Waarbij de voorwaarde geldt ’dat de gebruiker de mogelijkheid moet hebben om een aanbieder van zijn of haar voorkeur te kiezen’.

Echt wat te kiezen

Het CPB benadrukt dat ‘gemeenten op dit terrein relatief veel beleidsruimte genieten en dus ook echt wat te kiezen hebben’. In de praktijk ziet het planbureau dan ook al ‘een grote variatie’ in het aantal aanbieders dat wordt toegelaten tot de aanbesteding.

Het toelaten van meer aanbieders is niet per se voordelig voor álle inkoop in het sociaal domein, stellen de rekenmeesters ook vast. Het gaat vooral om voorzieningen voor grote groepen. ‘Binnen de Wmo denken we dan vooral aan begeleiding en huishoudelijke hulp, voorzieningen die een groot deel van het totale Wmo‐budget beslaan. Binnen de jeugdhulp hebben we het dan over ambulante hulp.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft vijftien jaar ervaring als journalist bij uitgaven over politiek en bestuur binnen de verschillende overheidslagen. Vooral op het gebied van financiën en economie. Vragen, opmerkingen of tips? Mail r.sandee@sdu.nl

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden