Minimumloon voor informele zorgverleners

0

Vanaf 1 januari is de Wet minimumloon (Wml) van toepassing op informele zorgverleners als familieleden, buren en vrienden. Dat betekent dat zij het minimumloon en vakantietoeslag betaald moeten krijgen. Wel geldt tot 2019 een uitzondering voor naaste familie.

Door de wijziging van de Wml hebben alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, recht op minimumloon en vakantiebijslag. Behalve als zij dit doen in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. Voor de zorg en ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet via een persoonsgebonden budget (PGB) is een overeenkomst van opdracht nodig. Ook met de niet-professionele zorgverleners als familieleden en vrienden.

Uitzondering en acties

Tot 1 januari 2019 geldt een uitzondering voor overeenkomsten waarbij maatschappelijke ondersteuning, zorg of jeugdhulp wordt verleend door eerste of tweede graad familie, echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel van de budgethouder. De overeenkomsten van opdracht die niet onder de uitzondering vallen, moeten vanaf 1 januari 2018 voldoen aan de Wml.

De VNG geeft toelichting én vertelt welke acties gemeenten moeten ondernemen en wat de uitvoerder Sociale Verzekeringsbank voor zijn rekening neemt in deze ledenbrief en werkinstructie.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden