Onenigheid over overname TSN door Buurtzorg

0

Branchevereniging voor Thuiszorgorganisaties BTN spreekt van concurrentievervalsing en staatssteun bij de mogelijke overname van TSN door Buurtzorg. Deze zorgen zijn per brief aan de ACM en VNG gemeld. Vakbond FNV lijkt het echter het beste als de gemeenten akkoord gaan met een overname van TSN door Buurtzorg. Dit zou het overgrote deel van de TSN medewerkers baanbehoud garanderen.

‘Voor de thuiszorgmedewerkers van TSN is het het beste als de gemeente akkoord gaat met een overname door Buurtzorg’, zegt Marian Beldsnijder van vakbond FNV bij Omroep Gelderland.  De vakbond is nauw betrokken bij de overnamegesprekken rondom TSN. Voor het overgrote deel van de TSN medewerkers zou een overname door Buurtzorg baanbehoud betekenen. Buurtzorg zou dan de arbeidsvoorwaarden en loon overnemen.

Beldsnijder bevestigt per mail dat ze op alle 307 betrokken gemeenten doelt. ‘Als de gemeente niet voor Buurtzorg kiest dan is de gemeente verplicht om de huidige aanbieder een contract aan te bieden. Maar het gevolg is dat de medewerkers dan rechtenloos zijn en het risico lopen hun vaste contract kwijtraken. Dan kunnen ze weer een contract voor bepaalde tijd krijgen en komen ze weer in de laagste loonschaal terecht. Daarbij is dan niet zeker of ze hun eigen cliënten nog wel kunnen blijven helpen.’

Kantoorpersoneel

Over het kantoorpersoneel van TSN is nog geen duidelijkheid, zij zullen in elk geval niet meegaan in een overname naar Buurtzorg, dat met zelfsturende teams werkt. De vakbond is in onderhandeling met het ministerie van VWS voor een sociaal plan.

UPDATE 15:30

De Branchevereniging voor de Thuiszorg BTN plaatst vandaag kanttekeningen bij de voorgestelde deal: ‘Momenteel wordt door de VNG, onder auspiciën van VWS, gewerkt aan een deal met Buurtzorg om na faillissement TSN, de zorg voor de cliënten de continueren en een deel van de werkgelegenheid te behouden. Bij deze deal zetten wij sterke kanttekeningen en hebben ook de ACM (Autoriteit Consument en Markt) verzocht de beoogde deal te onderzoeken op onrechtmatige staatssteun, marktverstoring en concurrentievervalsing. De VNG is per brief van onze vragen op de hoogte gesteld.’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden