SER: Gemeenten ongeschikt voor AWBZ

2

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering dat uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars moet gebeuren en niet door gemeenten.

In het voorlopige advies staat dat de AWBZ flink hervormd moet worden en dat ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen.

Volgens de SER moet er een collectieve verzekering blijven voor gehandicapten en mensen met chronische psychische stoornissen. De rest moet uit de AWBZ. Hierbij moeten veel zaken voortaan door mensen zelf betaald worden zoals wonen, verblijf, welzijn en voeding. Een aantal Kamerpartijen is voorstander van uitvoering van deze AWBZ-taken door gemeenten.

Volgens de SER is dat onverstandig ‘zolang de verschillen tussen gemeenten groot zijn, en de belangen van zorgpersoneel onvoldoende in acht worden genomen.’ De SER stelt dat inkoop door de zorgverzekeraar de kans biedt op een meer doelmatige uitvoering en een meer geïntegreerd zorgaanbod met één aanspreekpunt. In een vervolgadvies zal de SER deze optie, inclusief de optie van overheveling naar de Zorgverzekeringswet, nader verkennen.

Het tussentijdse advies van de SER, dat geschreven is onder leiding van oud VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker, is bedoeld voor de informateurs, die het kunnen gebruiken bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord. Er komt in oktober nog een vervolgadvies.

Over Auteur

2 reacties

  1. Helemaal mee eens!
    Behoudens de grootste gemeenten, hebben gemeenten simpelweg de knowhow niet in huis!
    Het ware verstandig dat de overheid wat beter nadacht, alvorens blind ambtelijke voorstellen te volgen!

  2. Beleidsmedewerker gemeente op

    ‘Nee zorgverzekeraars kunnen ’t wel…. We hebben gezien waar dat toe heeft geleid, nog hogere kosten. De zorgkantoren zijn de administratiekantoren van de zorgverzekeraars hoor!
    De onverzekerbare zorg is een taak voor de overheid. Gemeenten zijn overheid en dan ook nog een overheid die zichtbaar is voor burgers. Maar de taken die bij gemeenten neergelegd (kunnen) worden moeten wel passen binnen de taak “participatie” en aansluiten bij de taken die de gemeenten nu al hebben. Daar is meer dan voldoende knowhow in huis voor. Helemaal omdat gemeenten de decentralisaties eigenlijk niet anders dan samen met maatschappelijke organisaties kunnen oppakken!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden