Amsterdam stelt bijtprotocol op voor honden

0

Amsterdam gaat maatregelen nemen tegen agressieve honden en hun eigenaren en heeft daar een ‘bijtprotocol’ voor opgesteld. Daarin staan de regels die gelden en de maatregelen die worden genomen bij incidenten. 

Het onderzoek ‘Minder hondenbeten’ van Wageningen University & Research is de basis voor het protocol. Uit de verzameling gegevens, van bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en politie, blijkt dat maar liefst 2500 Amsterdammers per jaar zich na een hondenbeet bij de huisarts melden. Het bijtprotocol is bedoeld om inzicht te verkrijgen in het aantal en de ernst van incidenten en zou uiteindelijk moeten leiden tot minder ongelukken. Het beleid is ook bedoeld als leidraad voor de te nemen maatregelen en het verschaffen van duidelijkheid, bijvoorbeeld aan de eigenaar van de hond.

Maatregelen

In het protocol staan maatregelen beschreven. Bij een licht bijtincident (de gemeente heeft het hierbij over geen of lichte verwonding en in het geval dat er geen geneeskundige hulp nodig is) ontvangt een eigenaar een schriftelijke waarschuwing. Bij een ernstig incident (met flinke verwonding waarin wel geneeskundige zorg nodig is òf als het het tweede incident binnen twee jaar is) wordt een eigenaar verplicht zijn hond kort aan te lijnen en te voorzien van een muilkorf. Ook kan de hond in beslag genomen worden.

Gedragstest

Bij ernstige twijfel of de hond in herhaling zal vallen, kan een gedragstest worden afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten wordt dan besloten of en onder welke voorwaarden de hond terug kan naar zijn eigenaar, of het dier herplaatst kan worden of, in overleg met het Openbaar Ministerie, geëuthanaseerd moet worden.

Handhaving

De gemeente zegt streng te handhaven: wie zich er niet aan houdt, loopt kans op een boete. Het protocol ligt ter inzage op het stadhuis en is ook online in te zien. De regels zouden vanaf dit voorjaar ingaan. Burgers kunnen tot en met 21 februari op de conceptregels reageren.

Beleid in andere gemeenten

Op veel andere plekken worden ook maatregelen genomen om bijtincidenten of overlast door honden terug te dringen. Zo heeft Rotterdam bijvoorbeeld een plan van aanpak tegen agressieve honden. De gemeente Nuenen gaat extra controleren op de voorgeschreven regels en daarbij is het mogelijk dat opsporingsambtenaren ook in burger gaan controleren. Ook in gemeente Montfoort is er een duidelijke set regels als bijtprotocol. De gemeente IJsselstein heeft daarbij ook opgenomen wat er onder sommige begrippen wordt verstaan, zoals kort aanlijnen bijvoorbeeld (in dit geval: een riem die, gemeten van hand tot halslijn,1.50 meter meet).

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over hoe een gemeente kan omgaan met incidenten waarbij honden betrokken zijn.

 

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden