Evenementen vragen om risicoanalyse

1

Vanaf 1 oktober is het nodig voor grote evenementen een risicoanalyse uit te voeren. Dan wordt de nieuwe Wet veiligheidsregio’s van kracht.

Naast het afgeven van een vergunning moet een gemeente dus ook een analyse van de risico’s maken. Dit vraagt om een procesbeschrijving en het benoemen van de rollen van medewerkers en verantwoordelijkheden.

NPEV
Om te voorkomen dat een wildgroei aan regels en werkwijzen ontstaat, wordt een nog op te richten Nationaal Platform EvenementenVeiligheid (NPEV) in het leven geroepen. In opdracht van het Veiligheidsberaad wordt een handreiking gemaakt om de nodige analysen te maken.

De verscherpte eisen rond evenementen vraagt om een intensievere manier van organiseren en meer dan voorheen om publiek-private samenwerking. Ook daar moet het NPEV gaan helpen. De burgemeesters van het land blijven de eindverantwoordelijken voor de veiligheid tijdens evenementen.

“De nieuwe Wet veiligheidregio’s zorgt ervoor dat de organisatoren van evenementen kunnen leren van elkaar, maar dan moet dit wel gefaciliteerd worden”, vindt mede-initiatiefnemer Frans Copini van het veiligheidsinstituut ISETI. “Bovendien zien we een technologische ontwikkeling, zoals de inzet van slimme camera’s en het vooraf simuleren van grootschalige evenementen. Dat zijn zaken die voor individuele partijen nog vaak onbereikbaar zijn.” Copini is ambitieus. Nederland moet de koploper worden als het gaat om het organiseren van evenementen.

Samenwerking

Het platform bestaat uit een groot aantal organisaties. Het gaat om de koepel van evenementen-organisatoren, de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Brandweerkoepel, politie en geneeskundige hulpdiensten en de inspecties Openbare orde en Geneeskundige zorg.

Zij werken samen met medewerkers van het bureau Veiligheidsberaad, Defensie, het CrisisOnderzoek Team, het Centrum Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid en de Nationale Coördinator Terreurbestrijding. 

Morgen op Gemeente.nu: hoe pak je dat aan, zo'n analyse?


Het antwoord op al uw handhavingsvraagstukken: de Kennisbank Handhaving. Lees meer over de kennisbank>>


Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

 1. Avatar
  S.D. Schaap op

  Graag wil ik enige nuancerende opmerkingen plaatsen over dit artikel.

  De Wet Veiligheidsregio’s verplicht gemeenten niet tot een risicosnalyse. Wel kan gesteld worden dat de veiligheidsregio’s evenementen moeten meenemen in het regionale risicobeeld.

  Het Nationaal Platform Evenementenveiligheid is tot op heden niet opgericht. De publiciteit over de oprichting die op diverse plaatsen is overgenomen, is dan ook niet juist.

  De handreiking evenementenveiligheid wordt geschreven in opdracht van het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de co?rdinerend burgemeesters van de veiligheidsregio’s.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden