Organisatie evenement draait op voor politiekosten

3

De politiekosten voor incidentele, commerciële evenementen met een vergunningplicht zullen worden doorberekend aan de organisator. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

In Nederland worden steeds meer (commerciële) evenementen

georganiseerd. Op basis van gegevens van de politie wordt geschat dat de

handhaving van dergelijke evenementen de politie in 2009 circa 490.000

mensuren heeft gekost.

Doel van het voorstel is een vermindering van politie-inzet bij

evenementen en meer verantwoordelijkheid bij organisatoren neer te

leggen. Doen zij dat niet, dan worden de politiekosten voor het in goede

banen leiden van een evenement in rekening gebracht.  Opstelten wil dat

organisatoren zelf meer maatregelen gaan treffen, waardoor de druk op

de politiecapaciteit verminderd wordt.

Reikwijdte


Het voorstel heeft uitsluitend betrekking op evenementen met een

recreatief karakter die worden bezocht door publiek waarbij sprake is

van vermaak of een schouwspel. Een evenement wordt als commercieel

beschouwd als het wordt georganiseerd door een ondernemer in de zin van

artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, of als sprake is van

BTW-plichtige activiteiten.

Het is daarbij niet vereist dat de

organisator van het evenement een winstoogmerk heeft. Ook bij

aanwezigheid van een verkoper van etenswaren, drank of souvenirs die

onder de BTW-plicht valt, is er sprake van een commercieel evenement.

Uitzonderingen

De wedstrijden van sportorganisaties, die door het NOC*NSF erkend zijn

vallen opvallend genoeg niet onder de reikwijdte van de wet. Het gaat om sportwedstrijden

die in competitieverband gehouden worden of die jaarlijks terugkeren. Dus ook alle voetbalwedstrijden waar nu veel extra inzet voor nodig is vallen buiten het voorstel.

De intocht van Sinterklaas, Koninginnedag, de viering van

Bevrijdingsdag, de Elfstedentocht en benefietvoorstellingen vallen niet

onder deze wet en zijn uitgezonderd van een bijdrage.  

Toegang tot het evenemententerrein

In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen op

terreinen waar uitsluitend bezoekers van het evenement aanwezig zijn en

evenementen waar bezoekers en anderen zich mengen. Als een evenement

plaatsvindt op een niet-openbare plaats, bijvoorbeeld in een stadion

wordt de organisator geheel verantwoordelijk gehouden voor het treffen

van alle noodzakelijke maatregelen. De kosten van de politie-inzet

worden dan voor 100% aan de organisator in rekening gebracht.

Bij evenementen op een niet afgesloten openbare plaats, bijvoorbeeld in

een park of op een plein, is er sprake van vermenging van bezoekers met

bewoners en voorbijgangers. Bij dit soort evenementen – bijvoorbeeld

Sail Amsterdam en het Rotterdamse Zomercarnaval – is het niet redelijk

dat de organisator alle kosten van politie-inzet moet dragen. Deze

kosten worden voor 50% aan de organisator in rekening gebracht, voor

zover het gaat om kosten die ook door niet politiepersoneel kunnen

worden uitgevoerd.

De burgemeester blijft beslissen over het aantal politieambtenaren dat

voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij het evenement

nodig is.

Verwacht wordt dat de organisator zelf meer maatregelen zal gaan

treffen, waardoor de druk op de politiecapaciteit verminderd wordt.

Het wetsvoorstel is een uitvoering van het regeerakkoord waarin deze

regeling werd aangekondigd. Minister Opstelten betrekt de uitkomsten van

de consultatie bij de besluitvorming over het wetsvoorstel, dat na de

zomer aan de Ministerraad zal worden voorgelegd.

Kennisbank Handhaving bundelt alle juridische kennis, procedures en werkprocessen die een gemeente nodig heeft voor een goed handhavingsbeleid. Meer informatie >>

Over Auteur

Avatar

3 reacties

  1. Avatar

    Een voetbalwedstrijd in de hoofdklasse is ook een commerci?el evenement. De bezoekers, die voor een groot deel zelf de oorzaak zijn van politietoezicht, moeten dat toezicht gewoon zelf gaan betalen. In rekening brengen dus aan de clubs! Dan komt er maar een aantal euro’s op de prijs van een kaartje. De overheid moet toch bezuinigen?

  2. Avatar

    Ik blijf het absurd vinden dat voetbalwedstrijden buiten deze regeling vallen. Duidelijk dat de KNVB ‘onze stoere Opstelten’ diep in de zak heeft zitten..

    Daadkrachtig figuur..

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden