Stappenplan risicoanalyse bij evenementen

5

Het seizoen van evenementen is in volle gang. Veiligheid en handhaving is dan altijd een issue. Hoe bereidt een gemeente zich zo goed mogelijk voor?

Een relatief groot evenement binnen de gemeentegrenzen is natuurlijk positief en mooi. Maar het gaat allemaal niet vanzelf, de rol van een gemeente is zeker niet één waar lichthartig over gedacht mag worden.

Als eenmaal duidelijk is wanneer er waar een evenement wordt gehouden dan moet een gemeente altijd een degelijke risicoanalyse doorlopen. In vier stappen kan het risico en de noodzakelijke maatregelen bepaalt worden. Maar hoe groter en complexer het evenement hoe waarschijnlijker dat de de stappen meerdere malen door lopen zullen moeten worden (zie tabel onderaan artikel).

Vier Stappen

1. Benoem de bronnen van mogelijk gevaar (risicofactoren)
Het benoemen van risicofactoren gebeurt door middel van het beschrijven van het evenement aan de hand van drie profielen: het publieksprofiel, het activiteitenprofiel en het ruimtelijk profiel. Hiervoor moet het evenement eerst afgebakend worden naar plaats, tijd en activiteit.

2. Beschrijf hoe ongewenste gebeurtenissen ontstaan uit de risicofactoren (scenario’s)

De oorzaak-gevolgscenario’s worden beschreven aan de hand van de combinatie van de geïdentificeerde risicofactoren en aan de hand van in kaart gebrachte ongewenste gebeurtenissen. Tevens omvat deze stap een uitwerking naar tijd, plaats en duur van het incident.

3. Schat de kans en het effect in termen van gewonden en slachtoffers en selecteer scenario’s

Eerst is het zaak om de kans (denkbaar, waarschijnlijk, onwaarschijnlijk) en effecten (in termen van gewonden en slachtoffers) per scenario te schatten, en tegelijkertijd ook de beheersbaarheid van een incident. Daarna vindt een selectie plaats van de scenario’s waar men zich op wil voorbereiden. De selectie van scenario’s moet verbonden te zijn aan een bestuurlijk oordeel over het niveau waarop men zich voorbereidt en over de acceptatie van bepaalde risico’s. Een grote kans op ernstige incidenten kan leiden tot het besluit om van het voorgenomen evenement af te zien.

4. Bedenk en beoordeel welke maatregelen noodzakelijk zijn

Het bedenken en beoordelen van noodzakelijke maatregelen gebeurt door een combinatie van de geselecteerde scenario’s enerzijds en checklists van maatregelen -aan de hand van de schakels van de veiligheidsketen- anderzijds. Afwegingscriteria voor maatregelen zijn: effectiviteit, praktische haalbaarheid en kosten.

Link:
Praktische checklist evenementen uit de Kennisbank Handhaving >>


Riscoanalyse Cyclus:

Over Auteur

Avatar

5 reacties

 1. Avatar

  Super handig!
  Ben al tijdje bezig om ??n lijn aan te brengen wanneer het gaat om regels m.b.t. veiligheid in relatie tot evenementen. Er is landelijk behoefte aan eenduidigheid wanneer het gaat om regels i.r.t. evenementen.
  Zijn er collega gemeenten die dit mee vlot kunnen/willen trekken?

 2. Avatar

  Past precies in de visie van http://www.riskid.nl.
  RiskID ondersteunt de belangrijke stakeholders voor een publieksevenement bij het tot stand komen van de risico-analyse en de risicobeoordeling. Verder kunnen de regionale risicoprofielen van te voren worden ingeladen waardoor een overzicht ontstaat van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daar voor kunnen doen. De te nemen (beheers)maatregelen kunnen worden toegewezen naar de afzonderlijke verantwoordelijken. Aangezien RiskID een web-based tool is kan men veel werkzaamheden in het risicoanalyse proces uitvoeren vanaf de eigen werkplek om met elkaar samen te werken en tot concrete afspraken

 3. Avatar

  Een goede zaak, maar wat mij betreft weer te laat. Eerst moet er wat gebeuren en dan komt men weer met verlate actie momenten tegen hogere kosten. Misschien eens met een verzekeraar gaan praten over risicomanagement. Als er een bank omvalt dan weten we wel de weg.

 4. Avatar

  Neem een voorbeeld aan de zwarte cross.
  Overleg met “De Feestfabriek”in Hengelo Gelderland wat voor een maatregelen zij nemen.
  Zelfs in de voetbal sport kunnen ze daar een voorbeeld aan nemen.
  Als ze steeds hoort voor hoeveel geld er wordt vernield.
  Dat is allemaal overheids geld. “Dus ons geld”.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden