Geld inzamelen of donateurs werven? Dit regelen de gemeenten

0

Ook bij de inwoners van jouw gemeente wordt regelmatig aangebeld. Daar staat dan een collectant, iemand die donateurs wil werven of kaarten verkoopt voor het goede doel. Hoe weet jouw inwoner of het vertrouwd is?

Aangeboden door

Gelukkig is dat geregeld: in de model-APV is de collectebepaling opgenomen, waardoor niet iedereen zomaar langs de deuren kan gaan. In de nieuwste collectebepaling (zomer 2018, kleine aanpassing zomer 2019) worden zowel collecte, verkoop van artikelen voor een goed doel als donateurswerving gereguleerd.

Niet te vaak aan de deur

Erkende Goede Doelen willen mensen niet te vaak lastigvallen. Maar ze willen wel mensen kunnen vragen bij te dragen aan het mooier maken van de wereld. Om daar balans in te brengen, zijn er het collecterooster en het wervingsrooster.

Het landelijke collecterooster regelt dat de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen hun eigen week hebben. Het CBF stuurt het collecterooster naar de gemeenten en publiceert het op de website. Ook de gemeentelijke collecteroosters, met de lokale collectes, worden op de website van het CBF gepubliceerd. De aangesloten gemeenten hebben daarvoor een inlogcode.

Het wervingsrooster wordt gebruikt door donateurswervingsbureaus. Zij schrijven zich in voor een bepaalde wijk en dat kan alleen wanneer in die wijk geen ander bureau werft. Ook het wervingsrooster staat op de website van het CBF.

Belang APV

Malafide organisaties weten heel goed in welke gemeenten ze geen vergunning hoeven aan te vragen, waar dus geen controle is en waar ze dus onbeperkt kunnen aanbellen. Door de collectebepaling te schrappen uit de APV, wordt de deur opengezet voor deze organisaties. Het is jammer dat daarmee de bescherming van de inwoners op de tocht wordt gezet.

Rol van het CBF

Het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt zowel door burgers, handhavers als gemeenteambtenaren benaderd met vragen over goede doelen en inzamelingsacties. Burgers willen weten of het klopt dat er een collectant voor de deur staat of een kaartverkoper bij de supermarkt geld inzamelt. Gemeenteambtenaren willen weten of ze een organisatie een vergunning kunnen geven. Bij een Erkend Goed Doel weten burgers en ambtenaren dat het bonafide is: er is onafhankelijk toezicht door het CBF.

Het CBF verzamelt informatie over heel veel organisaties en kan vergunningverleners informeren over de organisaties waar op basis van klachten en meldingen twijfels over zijn.

Info over organisatie

Het CBF is de toezichthouder van Erkende Goede Doelen in Nederland. We doen ons werk met als doel het publieksvertrouwen in Erkende Goede Doelen te stimuleren. Er zijn meer dan 600 Erkende Goede Doelen. We beantwoorden vragen van gemeentes en hun inwoners over goede doelen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden