Gemeenten werken samen zwarte rat tegen

0

Negen Midden- en Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg slaan de handen ineen om de overlast van de zwarte rat in kaart te brengen.

De samenwerking moet leiden tot een gezamenlijk aanpak van het dier. Eerder vonden in Nederweert en Leudal projecten plaats op het gebied van het in kaart brengen en bestrijden van de zwarte rat. Met succes. De kennis die is opgedaan zal in de nieuwe campagne gebruikt worden.

 

Kenmerken
Een plaag van zwarte ratten vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en kan zorgen voor veel schade. De verspreiding in Zuid-Nederland is een jonge problematiek. Dit in tegenstelling tot de bruine rat die hier al eeuwenlang voorkomt en die relatief simpel is te bestrijden. Bij zwarte ratten is bestrijding echter heel wat moeilijker.

De dieren nestelen zich vooral in gebouwen, zijn ’s nachts actief, vermenigvuldigen zich snel en verspreiden zich naar andere locaties als er onvoldoende voedsel aanwezig is. De bestrijding vereist specifieke deskundigheid en ervaring en is per situatie verschillend. Een verkeerde aanpak kost wel tijd of geld, maar heeft geen of onvoldoende effect.

 

Inzicht
Naar aanleiding van een toename van het aantal meldingen van ratten in het buitengebied hield de gemeente Leudal in eind 2009 en 2010 een uitgebreide voorlichtingscampagne om inwoners te wijzen op de kenmerken van de aanwezigheid van zwarte ratten en tips ter voorkoming ervan. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ratten bij bedrijven in het buitengebied.

Leudal kreeg op deze manier beter inzicht in de verspreiding van het dier, waardoor bestrijding gericht aangepakt kan worden. Ook de gemeente Nederweert kende een uitgebreide pilot. Naast voorlichting en het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van het dier, werd in de dorpskern van Ospel en Budschop blokbestrijding toegepast. Daardoor daalde het aantal meldingen van zwarte ratten sterk.

 

Deskundigheid
Vanwege de succesvolle resultaten en het feit dat de verspreiding van ratten niet aan gemeentegrenzen gebonden is, hebben de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert besloten een gezamenlijke campagne te starten. Het doel is inzicht te krijgen in de (mogelijke) aanwezigheid van de zwarte rat in Midden- en Noord-Limburg. De Provincie Limburg, die een groot belang hecht aan een gezamenlijke preventieve aanpak neemt ook deel aan het project. Zij ondersteunt de publiekscampagne en gaat de deskundigheid op het gebied van de zwarte rat door middel van scholing en opleiding bevorderen.

 

Gezamenlijk
De samenwerking bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste start in september een gezamenlijke voorlichtingscampagne om inwoners en bedrijven te informeren over de bestrijding van de zwarte rat. Hiermee worden inwoners en bedrijven bewust gemaakt van het gedrag, de leefwijze en de preventie/bestrijding van het dier. Ook wordt extra aandacht besteed aan het belang van het melden van (het vermoeden) van de aanwezigheid van ratten.

Het tweede deel van het project bestaat uit het in kaart brengen van de omvang van de verspreiding van de rat in het totale gebied. Niet bij alle deelnemende gemeenten is momenteel duidelijk in hoeverre er sprake is van overlast. De inventarisatie vindt plaats door middel van een onderzoeksenquête onder bedrijven met name in het buitengebied in alle negen deelnemende gemeenten (dus ook in Leudal en Nederweert).

 

Plan van aanpak
De gemeenten hebben de intentie uitgesproken elkaar ook op te zoeken waar het de daadwerkelijk bestrijding van de zwarte rat betreft. In het najaar zijn de resultaten van het onderzoek bekend en aan de hand van deze resultaten wordt een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding voorgesteld. Iedere gemeente kan hierin participeren. Naast het terugdringen van de overlast is het ook de bedoeling om overlast in de toekomst tegen te gaan en zelfs te voorkomen.

Volg Gemeente.nu via Twitter >>

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden