‘Kijk bij handhaving door bril burger’

0

De Nationale ombudsman ziet een gestage stroom klachten over handhaving door gemeenten binnenkomen. In zijn nieuwe klachtenrapport adviseert hij gemeente om de bril van de burger op te zetten bij het informeren over handhaving.  

In het rapport ‘de kunst van handhaven’ concludeert de ombudsman dat behoorlijk handhaven een complexe aangelegenheid is, omdat het in de kern om botsende belangen gaat. Een café blijft te lang open en omwonenden ervaren overlast, buren bouwen zonder vergunning een schuurtje dat te dicht op de erfgrens staat, een evenement in de buurt zorgt voor dagenlange geluidsoverlast. De ombudsman kijkt naar klachten over handhaving in het licht van participatie en inspraak. ‘Als de gemeente de burger die om handhaving verzoekt niet goed betrekt bij het handhavingstraject, kan dat ertoe leiden dat het vertrouwen in de gemeente verdwijnt’.

Lessen voor gemeenten

Uit het rapport komen volgens de ombudsman belangrijke lessen naar voren voor gemeenten. Zoals ‘houd het perspectief van degene die om handhaving verzoekt in het oog. Realiseer dat deze persoon het traject door een andere bril bekijkt dan de gemeente en houd daar rekening mee in je handelen en informatieverstrekking. Stel je als gemeente oplossingsgericht op en wees daarin transparant over wat je doet en waarom. Wees er ook duidelijk over dat een burger altijd gebruik kan maken van zijn juridische mogelijkheden’.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.