Lokale bestuurders: pak deeleconomie aan

0

‘Pas regels, heffingen én toezicht ook gewoon toe op de deeleconomie, zoals Airbnb-diensten.’ Dat is een van de oproepen van MKB-Nederland richting de nieuwe coalities die na de verkiezingen van 21 maart aan de slag gaan.  

Het standpunt staat verwoord in een pamflet (pdf) dat de brancheorganisatie zaterdag heeft gepubliceerd. MKB-Nederland lijkt zich hiermee aan te sluiten bij een recente oproep van Koninklijke Horeca Nederland. Volgens die organisatie wint de verhuur van woningen door particulieren aan toeristen snel terrein, ook buiten Amsterdam, waar de discussie zich vaak op toespitst.

Oneerlijke concurrentie

‘Vaak gaat het hierbij om illegale verhuur van woonruimte door vastgoedeigenaars die zonder vergunning werken, geen belasting betalen en niet voldoen aan de wettelijke regelgeving,’ schreef KHN. Gevestigde aanbieders van toeristische verhuur beschouwen dit als oneerlijke concurrentie, zoals in wel meer gebieden van de ‘deeleconomie’, die zich in juridische schemerzones bevinden.

Kabinet houdt boot af

Amsterdam probeert al op allerlei manieren op te treden tegen de uitwassen van Airbnb. Dat blijkt op basis van de gemeentelijke bevoegdheden echter niet altijd gemakkelijk, en vanuit de hoofdstad wordt daarom aangedrongen op een landelijk wettelijk kader. Het kabinet houdt daarbij vooralsnog de boot af. Verantwoordelijk staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken wil de nieuwe ontwikkelingen niet meteen reguleren, omdat het om innovatieve ideeën gaat waarvan ‘de schaalgrootte nog beperkt is’.

Handhaving lastig

Wat Amsterdam de afgelopen tijd wél heeft gedaan, is het invoeren van een meldplicht voor verhuurders. Ook wordt de maximale verhuurtermijn verkort van 60 naar 30 dagen. Op overtreding staan fikse boetes. De handhaving is echter niet gemakkelijk, want de stad krijgt van Airbnb geen gegevens over de verhuurders. De oproep van MKB-Nederland lijkt erop gericht dat andere gemeenten in ieder geval ook de bestaande mogelijkheden benutten.

Nauwelijks ambitie

De lokale economie in steden en dorpen komt er over het algemeen ‘bekaaid af’ na de gemeenteraadsverkiezingen, stelt MKB-Nederland meer in het algemeen. ‘Er is vaak nauwelijks ambitie om banengroei binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en onnodige hindernissen voor het bedrijfsleven weg te nemen.’ Dat is de conclusie op basis van ‘een inventarisatie van partijprogramma’s’ op thema’s als aanbestedingen, lastenverlichting en het betaalgedrag van gemeenten.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden