‘Handelingsverlegenheid’ bij ondermijning en inmenging

0

Veel gemeenten ervaren bij ondermijningsproblematiek en ongewenste buitenlandse inmenging ‘een zekere handelingsverlegenheid‘. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt daarom of er extra instrumenten nodig zijn in de ‘bestuurlijke gereedschapskist’.

Dat schrijven minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en zijn collega Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De brief gaat vooral over het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, waar inwoners van Nederlandse gemeenten mee te maken kunnen krijgen. Als voorbeeld wijzen de bewindslieden op incidenten als het doorgeven van informatie aan de Turkse autoriteiten. Het ging daarbij om Nederlandse personen en organisaties die onder invloed zouden staan van de Gülen-beweging.

Gesloten gemeenschappen

Gemeenten zouden vooral bij buitenlandse inmenging last hebben van de genoemde handelingsverlegenheid. ‘Waar strafbare feiten worden begaan, bestaat het vermoeden dat veel van deze gedragingen niet aan de oppervlakte komen en onbestraft blijven, ondanks handhavingsinspanningen. Vaak is sprake van zogenaamde “gesloten gemeenschappen” waarop het zicht van de (lokale) overheid beperkt is,’ zo schrijven de bewindslieden.

‘Voorts geldt dat in het palet aan denkbare handelingsmogelijkheden veelal slechts het voeren van een (stevig) gesprek enerzijds en het overgaan tot het verbieden van activiteiten anderzijds de opties zijn die in besprekingen de revue passeren.’ Het kabinet wil daarom nog eens de huidige mogelijkheden ‘kritisch bezien opdat helder wordt welke handelingsopties nu reeds voorhanden zijn, dan wel waar handelingsopties ontbreken en eventuele aanvullingen gewenst zijn.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden