Nieuw model voor bestrijding overlast op straat

0

Het Informatie Analyse Actie-model (IAA-model). Dat moet gemeenten helpen om de overlast in wijken te bestrijden.

Het IAA-model brengt de problemen in kaart. Het maakt analysen mogelijk van de feitelijke overlast en de reacties van inwoners op het storende gebruik van de openbare ruimte. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Momenteel lopen hiermee verschillende pilots in gemeenten.  

Het model kijkt ook nadrukkelijk naar de beleving van de overlast. “Burgers en overheden kunnen eenzelfde situatie verschillend waarnemen en beoordelen”, staat in het rapport over de aanpak van overlast. “Het is daarom noodzakelijk om bij de aanpak van overlastbeleving te begrijpen waarom burgers of de lokale overheid een situatie wel of niet als overlastgevend beoordelen.”

Het model loodst de overlastbestrijders door vijf verschillende fases:

1)   Voorbereiding

Een gemeente die met deze aanpak aan de slag gaat, stelt een (lokaal) projectteam samen. Dit team formuleert een projectplan en doelstellingen en maakt afspraken over onder andere de inzet van middelen en capaciteit.

2)   Informatiefase

In deze fase verzamelt het projectteam informatie over de overlastbeleving door zowel de feitelijke situatie als de waarneming,

beoordeling en effecten daarvan door/bij de burgers als de overheid in kaart te brengen.

3)   Analysefase

De verzamelde informatie brengt het projectteam in de analysefase bij elkaar en legt dit vast in een rapportage. Doel van deze fase is om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen.

4)   Actiefase

Uitvoering van gerichte acties en maatregelen die direct ingrijpen op de elementen van de gezamenlijke probleemdefinitie en tot een gedeeld einddoel leiden.

5)   Evaluatie

Met de evaluatie bekijkt het projectteam in hoeverre de geformuleerde doelstellingen zijn behaald en waar eventuele bijsturing nodig is.

Deze fasen zijn uitgewerkt in dit stappenplan.

Het is de bedoeling dat inwoners en bestuurders van gemeenten elkaar met dit middel beter leren begrijpen. “Werken met het IAA-model is een interactief proces”, concludeert het rapport. “Doordat zowel overheid als burgers op een andere manier naar het probleem gaan kijken en het samen gaan definiëren en uitwerken, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Waar bij de ene gemeente een gezamenlijke bijeenkomst een goede werkwijze is, is voor een andere gemeente een schouw een passende werkvorm.”

Volg Gemeente.nu ook via Facebook >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden