Spies: moet Wob-gebruik beperkt worden?

1

In haar nadagen als minister van Binnenlandse Zaken wil Liesbeth Spies er graag nog een pakket aan wijzigingen doorheen krijgen die het gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan banden legt. “Bestuursorganen moeten niet onnodig worden belast.”

De openbaarheid van overheidsinformatie blijft het uitgangspunt, zegt Spies en consorten. Toch zal deze wijziging, of eigenlijk een heel pakket aan wijzigingen, de zoektocht naar transparantie in sterke mate hinderen. Dit pakket (PDF) is te omvangrijk en divers om hier samen te vatten. Wel is duidelijk dat overheden hiermee veel meer ammunitie krijgen om de gevraagde informatie niet te hoeven leveren.

Democratisch

Het is aan de burger, dus ook aan journalisten, om duidelijk te maken “dat de goede en democratische bestuursvoering is gediend met openbaarmaking van overheidsinformatie”, staat in het concept van de wijzigingen. Dat levert natuurlijk een breed, grijs gebied op. Er zullen veel discussies volgen over het wel of niet dienen van democratische bedrijfsvoering. En rechtszaken.

“Bestuursorganen moeten zeker in tijden van bezuinigingen niet onnodig worden belast”, is de uitleg bij het voorstel. “Het belang van openbaarheid moet daarom in verhouding staan tot de investering in tijd en geld.”

Andere wetten 

Vragen naar interne beraadslagingen worden gezien als een onredelijk Wob-verzoek en daarmee niet gehonoreerd. Los van dit alles worden andere wetten aangepast zodat ze deels of helemaal buit de Wob vallen. Het gaat om de Kadasterwet, Handelsregisterwet, Wegenverkeerswet, Kwaliteitswet zorginstellingen, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de komende Wet cliëntenrechten zorg. 

Wob-kenner Brenno de Winter legt de vinger hier op de zere plek. Spies werkt hier in de lijn van haar voorganger Piet Hein Donner. En waar kom je uiteindelijk terecht als je gaat procederen tegen deze wijzigingen? Juist. De Raad van State, met voorzitter Donner.

Het gaat nog om een consultatieronde. Reageren kan hier >>

Over Auteur

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden