Nieuwe regelgeving voor BOA’s, drones en rijbewijs per post

1

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft per 1 juli een aantal regels aangepast. In heel Nederland kunnen grootschalige proeven op de openbare weg plaatsvinden met “voertuigen met zelfrijdende functies”. Ook worden de regels voor het commercieel gebruik van drones worden eenvoudiger en toegankelijker. BOA’s krijgen meer en sneller bevoegdheden om stationsverboden op te leggen

Onder meer de proeven voor zelfrijdende auto’s worden verruimd. De toelating van grootschalige testen op de openbare weg is een belangrijke stap in de ambitie van de minister om in  Nederland voorop te lopen met deze innovatieve ontwikkeling.

Rijbewijs per post

Vanaf deze datum kunnen burgers ook kiezen om hun rijbewijs per post thuisgestuurd te krijgen. Het gaat hier om een proef en minister Schultz van Haegen wil als deze succesvol is de regelgeving aanpassen.

Boa’s en stationsverboden

Na diverse geweldsincidenten in het openbaar vervoer heeft staatssecretaris Mansveld de invoering van het stationsverbod, die gepland stond voor 1 juli 2015, vervroegd. Het verbod is op 1 mei in werking getreden. Dit verblijfsverbod moet een bijdrage leveren aan een prettig verblijf op stations en een veilige reis voor passagiers en personeel. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van vervoerders kunnen het verblijfsverbod voor bepaalde tijd opleggen aan mensen die overlast veroorzaken op een station, ongeacht of zij van plan zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. Naar verwachting gaat het om tientallen mensen per jaar. De overtreding van het verblijfsverbod wordt strafbaar. Overtreders riskeren een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van 4.050 euro.

Wijziging regelgeving drones

De regels voor het commercieel gebruik van drones worden eenvoudiger en toegankelijker. Commerciële bestuurders van een drone kunnen per 1 juli een brevet en vergunning krijgen na het afleggen van een succesvol theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones en hoeven ze niet langer een ontheffing voor een vlucht aan te vragen. Het commercieel gebruik van drones groeit al een paar jaar snel, regelgeving moet duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector. Aan een beleidsvoornemen voor zogeheten mini drones wordt nog gewerkt. Gebruikers van deze drones, die minder dan 4 kilo wegen, hoeven vanaf 1 oktober geen vergunning en ontheffing meer aan te vragen. Met het oog op veiligheid wordt gefaseerd gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones. Hierdoor is het alle partijen binnen de sector mogelijk om op een veilige manier aan de onbemande vliegtuigen in het luchtruim te wennen en worden zoveel mogelijk partijen al wel in staat gesteld om vluchten uit te voeren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    US Kredietverlening is een bedrijf dat het verstrekken dat alle van Nederland bedient, We hartstochtelijk steunen mensen in onze regio om hun huis-eigendom doelen te bereiken door het creëren van routes naar succes, en een plan voor elke persoon om hun doelen te bereiken. Ons team zorgt ervoor dat je meer dan een lening krijgen – we financiering lenen voor bedrijven met garantie.Email: uslendingplc@gmail.com

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden