Meerderheid voor hulp aan vluchteling op straat

3

Van ruim 1200 respondenten van de poll op Gemeente.nu vindt ruim 90 procent dat uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat staan hulp verdienen. “Gemeenten willen voorkomen dat mensen onder een brug belanden.”

Minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel is het eens met de negen procent die hulp aan vluchtelingen in de kou “onnodig en onwenselijk” vindt. “Wanneer er sprake is van een situatie van vrieskou en niet is gebleken dat de vreemdeling zelf voor een alternatief kan zorgen, zal geen beëindiging van de COA-opvang plaatsvinden”, stelt Leers.

De vraag is dan wat gemeenten kunnen doen als ze worden geconfronteerd met zwervende asielzoekers, die ook bij gemeentehuizen kunnen vragen om hulp. “Op het moment dat mensen op straat gaan zwerven, heb je vaak veel grotere problemen”, zegt woordvoerder Frea Broekman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Gemeenten willen voorkomen dat mensen onder een brug belanden.”

Politiek

Toch heeft de VNG geen advies of mening over het wel of niet helpen van zwervende asielzoekers. “Dat is een politiek besluit”, stelt de woordvoerder. Het is daarmee aan de gemeenten zelf. Als ze niet willen helpen, kunnen ze bellen met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dan komt een busjes langs. Als de hulpvrager nog te vinden is, wordt deze vluchteling meegenomen.

Wat als gemeenten wel willen helpen? Dan zijn er twee mogelijkheden, ziet Broekman. De lokale overheid kan doorverwijzen naar instellingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals de noodopvang van het Leger des Heils. Een andere mogelijkheid is het benutten van de steun die kerken mogelijk aanbieden in de gemeente.   

Nieuwe poll:

Taalcriterium voor bijstandsuitkeringen is wenselijk >>

Over Auteur

3 reacties

  1. Alles goed en wel. Maar door onze humane en goede opstelling bewerken we wel, dat er veel hulp moet worden geboden, die steeds meer mensen aantrekt. Wanneer is er sprake van een verzadigingspunt? Of moet dit oneindig doorgaan?

  2. In een volgelvlucht op

    het eigen wanbeleid keert zich tegen de samenleving. Terwijl de IND toestemming verleend aan studerende Chinese hennepontwikkelaars met tijdelijke status. Krijgt de gewonnen asielzoeker een woning toegewezen met voorrang. Waardoor er een handel in de woningvoorraad is ontstaan, waarbij zelfs dubieuze verhuurbemiddelaars woningen van de starters doorverhuren tegen woekertarieven. Blijkbaar zijn niet alle zwervende asielzoekers zwervende, maar wonen ze samen met hun lotgenoten om de magere inkomsten met elkaar te delen of is de asielzoekers zijn partner wel een gerecht tot een verblijf. Maar onder de koep van een uitkering samenwoont. U verhaal schets een situatie, dat asielzoekers onder bruggen en tunnels slapen. Al kost deze werkwijze de burger miljoenen, kijken we oogluikend toe naar het reilen en zeilen via de zijlijnen. Al eerder citeerden wij, dat ook de doelgroepen als je deze huisvest. Versnelde sociale problemen tot stand brengen, het inkomen is immers mager en een baan vinden is niet eenvoudig. Wonen asielzoekers allemaal in de centra, wel nee. Deze zijn te vinden bij vrienden en andere familieleden in het lande. Zou u in zo, n centra gaan zitten? Terwijl u centra huisgenoot een mooi optrekje heeft ontvangen. Het knusse samenzijn gaat dan elders verder. Wat een naam de Dienst terugkeer en Vertrek. Is dit de Talis tussen Amsterdam en Parijs of stuiten we hier op een ludieke Ryanair actie.

  3. Marianne Adema op

    Ik vind dat iedere vluchteling die op straat gezet is om dat ze zijn uit geprocedeerd zijn,niet op straat mag blijven in deze kou, ze moeten opgevangen worden,maak ons land niet nog inhumaner dan het nu al is,Ik schaam me voor deze regering en zijn beleid en voor de asielzoekers centras die mensen gewoon op straat zetten en in de kou, haal ze weer naar binnen en geef hun de ruimte die ze nodig hebben en warmte en eten, een humane daad is hier nodig,geen mens hoort op straat te wonen in de kou, ook geen uit gezette vreemdelingen,schaam je als je hun geen opvang geeft