Brabantse veehouders verontreinigen lucht massaal

0

Bijna 60% van de bedrijven heeft de zaken niet op orde, gemeenten controleren dit te weinig

De provincie Noord-Brabant telt 1100 intensieve veehouderijen die verplicht zijn om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen te reduceren met zogenaamde luchtwassers. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1100 bedrijven met één of meer luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn slechts 652 bedrijven gecontroleerd.

Bij 16% van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. De minder ernstige overtredingen meegerekend, heeft 58% van de bedrijven de zaken niet op orde. Dit blijkt uit de resultaten van een groot toezichtsproject van de Brabantse gemeenten en de provincie in 2011 en 2012. De provincie roept de gemeenten op dit jaar alsnog de gemaakte afspraken na te komen.

In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40% de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtsaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.

De overtredingen hebben negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in Brabant, en leiden tot oneerlijke concurrentie tussen veehouderijen. Als voorzitter van de Brabantse handhavingsamenwerking roept gedeputeerde Johan van den Hout de gemeenten dan ook op alle geconstateerde overtredingen aan te pakken conform de Brabantse handhavingstrategie. Ook vraagt hij gemeenten de achterstallige controles nog dit jaar te laten uitvoeren door de 3 Brabantse omgevingsdiensten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden