Burenruzie gaat gemeente nauwelijks aan

1

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat het in de eerste plaats aan burgers zelf is om hun burenruzies op te lossen. Gemeenten en politie hebben een beperkte rol bij het oplossen van conflicten in de privésfeer.

In een recent rapport over een burenruzie in de gemeente Lansingerland ziet hij wel een bemiddelende rol voor de gemeente en politie.

De Nationale ombudsman ontvangt geregeld klachten over het handelen van de gemeente en politie, waarin een burenconflict de kern van het probleem is. Problemen met buren zijn vaak ingrijpend en kunnen veel ergernis veroorzaken.

Regels en strafbare feiten

In een burenconflict heeft de politie alleen een rol wanneer sprake is van strafbare feiten en niet als er alleen een melding is van overlast of hinder. De gemeente ziet toe op de naleving van gemeentelijke regels. Als de voorschriften overtreden worden, moeten politie en gemeente handhaven. Maar omdat de mogelijkheden en middelen om te handhaven niet onbeperkt zijn, kunnen zij daar prioriteiten in stellen.
Daarnaast mag van de gemeente en politie worden verwacht dat zij proberen om de verstandhouding tussen de buren te verbeteren. Daarbij speelt ook de burgemeester een rol als de openbare orde in het geding is, omdat hij of zij andere betrokken instanties, zoals woningcorporaties, GGD of maatschappelijk werk met elkaar in contact kan brengen en met elkaar laten overleggen wat de beste oplossing is.

Overigens zit er ook aan bemiddeling een grens, zo stelt het rapport: “Het is echter begrijpelijk dat de gemeente op enig moment haar inspanningen staakt, als na verschillende pogingen daartoe is gebleken dat bemiddeling tussen de partijen niet is geslaagd.”

Lansingerland

In het geval van Lansingerland komt de gemeente er goed uit in het rapport. “De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente zich in dit geval in voldoende mate heeft ingespannen. Zo is de gemeente met verzoekster en de buurman in gesprek gegaan om te kijken of er een oplossing mogelijk was, is de gemeente meermaals ter plekke gaan kijken naar het parkeerprobleem en heeft de gemeente bemiddeling en coaching aangeboden”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Zelfs ik als leek weet dat ‘overlast’ ook de wetgenoemd wordt. Dus hoezo geen taak van gemeente en politie?
    Gaan we weer toe naar de wet van de sterkste?
    Heet dat participatie maatschappij als gemeentes zich niet van hun taak kwijten maar het aan anderen overlaat?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden