Criminaliteit stad en regio dichter naar elkaar toe

0

Vroeger hadden inwoners van grote steden vaker de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden dan bewoners van het platteland. Dat verschil is de laatste jaren minder groot geworden.

Vooral in de grote steden is het slachtofferschap gedaald. Alleen Amsterdam, waar 29 procent van de bewoners slachtoffer was, springt er nog bovenuit. Het aandeel inwoners in Rotterdam, Midden-Nederland (met Utrecht als centrumgemeente) en Den Haag dat vorig jaar slachtoffer was, is vergelijkbaar met andere, ook minder verstedelijkte politieregio’s. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De verschillen tussen de stad en het platteland waarin mensen het slachtoffer worden van criminaliteit zijn steeds verder afgenomen. Ook de verschillen tussen de regio’s zijn in dit opzicht gedaald. Het verschil in veiligheidsbeleving tussen de regio’s neemt ook af.

Daling slachtofferschap sterkst in Rotterdam
In alle politieregio’s nam het slachtofferschap tussen 2006 en 2014 af. In Rotterdam was de daling het sterkst en nam de ervaren criminaliteit met ruim een derde af. In de andere (zeer) sterk verstedelijkte regio’s rond de grote steden (Midden-Nederland, Den Haag en Amsterdam) was eveneens sprake van een forse daling. Oost-Brabant noteerde de minste relatieve daling. Ook in andere minder verstedelijkte regio’s zoals Zeeland- West-Brabant, Noord-Holland en Limburg was de daling minder sterk.

In Den Haag en Rotterdam voelden de meeste mensen zich wel eens onveilig in 2006 (55 procent);  in Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland het minst (36 procent). Vorig jaar lagen deze percentages veel dichter bij elkaar; Amsterdam, Den Haag, Limburg en Midden-Nederland waren met 39 procent koplopers en Noord-Nederland sloot de rij met 31 procent.

(via: CBS)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden