Evaluatie: Acties bij gevaarlijk dier in woonwijk

0

Wat te doen als een gevaarlijk dier is losgebroken? Ervaringen met een giftige cobra in Drimmelen geeft aanknopingspunten.

“De gemeente Drimmelen kijkt tevreden terug op de wijze waarop dit incident is opgepakt”, staat in het slotwoord van de evaluatie. “De medewerking van collega‟s, veiligheids- en maatschappelijke partners verliep goed. Ook de waardering van de bevolking was positief. Mede door dit incident is het aantal volgers op Twitter aanzienlijk toegenomen. Verder is duidelijk geworden dat de basisvaardigheden van crisishebeheersing door oefening, hun vruchten hebben afgeworpen.”

Giftige cobra
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters benadrukt, als opdrachtgever van de evaluatie, dat veel partijen maar liefst 22 uur in touw waren om het gevaar van de giftige cobra in goede banen te leiden. “Voor een crisis die bij wijze van spreken overal had kunnen gebeuren is dat goed om te realiseren”, is een conclusie.

De gemeente heeft de kosten die zij gemaakt heeft om dit incident aan te pakken in kaart gebracht en besloten om de schade op de eigenaar van de slang te verhalen. Dit kan civielrechtelijk maar ook strafrechtelijk door te voegen in het strafproces, staat in de evaluatie. “Aan zowel de VNG als de Veiligheidsregio MWB zal namens het college van burgemeester en wethouders een brief worden verzonden waarin aandacht zal worden gevraagd voor een landelijk meldingsregister voor het houden van gevaarlijke dieren.”

Waarom dat nodig is? “Voor de hulpverleningsdiensten, politie, brandweer en ambulance die vanuit hun functie een woning moeten betreden, is het aanwezig zijn van een of meerdere gevaarlijke dieren in die woning immers extra gevaar zettend. Dit kan beperkt dan wel voorkomen worden door een meldingsregister.”

Slang in woonwijk
Op vrijdag 5 september 2014 kreeg de politie ontving de melding dat een cobra van 60 a 70 centimeter was ontsnapt. Deze slang staat erom bekend dat hij

snel, fel en uiterst giftig is. Gezien de aard van de slang en het gegeven dat de woning van de slangeigenaar een rijtjeswoning betreft en boven

dien gesitueerd is in een kinderrijke woonwijk met een basisschool en een sportcomplex in de nabijheid, heeft de politie contact gezocht met de gemeente.

De evaluatie zet op een rij hoe veel partijen vervolgens aan de slag gingen om het gevaar te bedwingen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.