Gemeenten verdubbelen uitgaven veiligheid

0

Het blijft slecht een heel klein percentage dat gemeenten bijdragen aan de 12,9 miljard die aan bestrijding van criminaliteit wordt uitgegeven.

In 2015 werd 12,9 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit. Dat bedrag is sinds 2009 vrijwel gelijk gebleven, nadat het vanaf 2002 sterk toenam. De uitgaven van lokale overheden en huishoudens zijn tussen 2002 en 2015 sneller gegroeid dan die van de rijksoverheid en bedrijven, dat meldt CBS.

De uitgaven van Nederland aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en de gevolgen daarvan stegen tussen 2002 en 2009 met de helft, van 8,5 naar 12,8 miljard euro. Vooral de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken verhoogden in die periode hun investeringen. Het bedrag dat lokale overheden aan bestrijding van criminaliteit uitgaven verdubbelde naar 680 miljoen euro in 2015. Het leeuwendeel, 610 miljoen euro, daarvan gaat op aan preventie. De uitgaven van bedrijven en ministeries zoals Defensie, Financiën en Sociale Zaken, groeiden minder dan gemiddeld.

Financiers

In 2015 werd 6,1 miljard euro besteed aan preventie van criminaliteit. Bedrijven en huishoudens brachten gezamenlijk 43 procent daarvan op, met uitgaven voor beveiligingsmaterialen en beveiligers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie financierde met ruim 2 miljard euro onder andere de politie, de screeningsautoriteit JUSTIS en de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding. Andere ministeries betaalden voor de preventieve activiteiten van bijvoorbeeld de douane, de kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Provincies en gemeenten financieren lokale samenwerking met bedrijven en het eigen handhavingspersoneel.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de grootste financier van de veiligheidszorguitgaven in de rest van de strafrechtketen, waarmee 6,8 miljard euro gemoeid was in 2015. Opsporing en tenuitvoerlegging zijn daarin de grootste uitgavenposten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.