Inbraken krijgen hoogste prioriteit in veiligheidsbeleid

2

Uit het vierjaarlijkse onderzoek ‘Prioriteiten in Veiligheid’ komt een duidelijke top tien naar voren. Opvallende nieuwkomer is seksueel en huiselijk geweld.

Het onderzoek is in opdracht van de VNG en een herhaling van de eerdere onderzoeken ‘Veiligheid verkend’ (2005) en ‘Prioriteiten veiligheid’ (2009). De onderzoeken hadden plaats via een enquête onder Colleges en raadsleden.

De Top 10 van inhoudelijke veiligheidsthema’s voor de komende jaren is vrijwel identiek aan die van de afgelopen jaren. Negen van de tien thema’s blijven hetzelfde, waarbij ook de ranking binnen de Top 10 nauwelijks verandert. Voor de komende periode is alleen het thema seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld nieuw ten opzichte van de afgelopen periode.

Op nummer 1 in staat het thema inbraak woningen en bedrijven, op 2 het thema overlast jongeren/jeugdgroepen. In de afgelopen periode was dit precies andersom. Op plek 3 en 4 volgen overlast woon- en leefomgeving en alcohol- en/of drugsgebruik jongeren.

Als er gekeken wordt naar de verwachte investeringen in de komende tijd in veiligheidsdossiers, wordt het prioritaire karakter van dit thema bevestigd: woninginbraak scoort het hoogst, overigens samen met het thema betrokkenheid bewoners. Op enige afstand volgt het thema hangplekken in relatie tot jeugdoverlast.

Organisatie- en sturingsthema’s

Voor de komende jaren lijkt het accent vooral te liggen op het op peil brengen en houden van strategische en tactische randvoorwaarden voor effectieve en integrale aanpak van de veiligheid, zoals een solide en gedragen veiligheidsbeleid, invullen
van de regierol, samenwerking en afstemming met strategische veiligheidspartners, invulling gezagsrol ten opzichte van de politie. Het beeld ten aanzien van de investeringen in thema’s/dossiers lijkt dit te bevestigen. Vooral hoog scoren dossiers als afstemming met veiligheidspartners over prioriteiten, het betrekken van interne en externe partners bij visie- en beleidsontwikkeling, doorvertaling veiligheidsbeleid in het regionaal beleidsplan, (prestatie)afspraken maken ‘aan de voorkant’, aansluiting veiligheidsbeleid op flankerend beleid van interne en externe partners, verbetering van de informatiepositie. Minder hoog scoren ‘praktischere’ dossiers als positionering van bewoners en (met name) ondernemers, het op orde brengen van vergunningverlening en handhaving, toepassing van het BIBOB-instrumentarium.

Het beeld per gemeentegrootteklasse vertoont enkele opvallende accenten. Zo staat het thema formuleren en vaststellen van actueel integraal veiligheidsbeleid binnen de grootteklasse ‘tot 20.000’ op een relatief lage plek.

Gemeentegrootte
Binnen grootteklasse 20.000-50.000 krijgen thema’s als betrokkenheid/positionering bewoners bij veiligheid en afstemmen over prioriteiten tussen College en Raad relatief veel gewicht.

Bij grootteklasse 50.000-100.000 staat het thema doorvertaling veiligheidsbeleid in regionaal beleidsplan hoog en krijgen thema’s als invulling rollen politiek en bestuur in lokale aansturing veiligheidsbeleid en politie en formatie en budget voor veiligheid relatief veel gewicht.

In grootteklasse 100.000+ scoren thema’s als kwaliteit en doorvertaling stuurinformatie, interne coördinatie en samenwerking en meetbaarheid van het veiligheidsbeleid relatief hoog.

 


Congres Lokale Veiligheid

Op 18 april organiseert Gemeente.nu dit congres met enkele belangrijke sprekers, maar ook met de workshop ‘Altijd druk! Over prioriteiten en actualiteiten in het lokaal veiligheidsbeleid‘. Meer informatie >>

Over Auteur

2 reacties

 1. Wim van der gugten op

  Wat zou het geweldig zijn als schade veroorzaakt door bizarre ambtenarij de hoogste prioriteit zou kunnen krijgen.
  Schade brand diefstal inbraak allemaal redelijk verzekerbaar!
  Maar de 350.000 EUR die krankzinnige ambtenaren bij mij veroorzaakt hebben,
  Daar is geen verzekeraar voor te vinden.
  Fijn om na een leven lang werken te ontdekken dat de overheid je grootste schade veroorzaker is.
  Een veroorzaker waar je je niet tegen kunt beschermen of verzekeren.

 2. Sjoerd Visser op

  Weer niets doen tegen bestuurlijke misleiding en oplichting? Want daar ligt de wortel van het kwaad. Zulke slechte voorbeelden worden overgenomen, alleen komen mensen die niet bij de overheid werken er NIET genadig vanaf. Wat dat inmiddels voor schade heeft aangericht kunnen we zien aan de maatschappij. Die schade was er al VOOR de zogenaamde economische ‘crisis’.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden