Veiligheidsbeleid vraagt om prioritering

0

Nog veel gemeenten organiseren hun eigen teleurstelling als ze targets stellen op het gebied van de lokale veiligheid. “De raad en burgemeester zijn meer te sturen dan nu het geval is.”

Het is nodig en mogelijk om een prioriteitenlijst te maken, stelden senior managing consultant Emine Özyenici en senior consultant veiligheid Maarten van Noort van adviesbureau Berenschot tijdens een workshop van het vorig week gehouden congres Lokale Veiligheid. “We zijn altijd druk, krijg ik altijd weer te horen”, verklaarde Van Noort het onderwerp van de workshop.

Incidenten
Medewerkers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn gemiddeld 30 tot 50 procent van hun tijd bezig met incidenten en actualiteiten, zo blijkt. Het advies is dit al mee te nemen in de programmering van het beleid.

Er moet een balans worden gevonden tussen prioriteiten en de actualiteit. De basis daarvoor is een meerjarenplanning waarin de keuzen voor de komende vier jaar als stippen aan de horizon worden gezet. In een jaarplan staan vervolgens de uitvoeringstargets, terwijl in het afdelingsplan een raming wordt gemaakt van de uren die nodig zijn om deze doelen te halen.

“Als kleine gemeente met één fte voor het veiligheidsbeleid kan je beter niet 28 targets stellen”, verduidelijkt Van Noort. In dit praktijk gebeurt dit ook, waarmee een gemeente haar eigen teleurstelling organiseert. Hiermee raakt het onderwerp ook de bestuurlijke dimensie van het onderwerp. Özyenici en Van Noort zien dat het mogelijk is de raad en een mogelijk overambitieuze burgemeester te sturen met realistische adviezen. “De raad en burgemeester zijn meer te sturen dan nu het geval is”, stelt Özyenici.

Regie
Er zijn gemeenten waar ambtenaren van de afdeling OOV in een werkgroep zitten met raadsleden, die vervolgens een beter overzicht hebben van de mogelijkheden en zo de burgemeester kunnen helpen een realistisch doel voor ogen te hebben. Een goed idee, vindt Van Noort, “want wij komen niet vaak bij gemeenten die precies weten wat ze doen en hoeveel tijd dat kost”.

Inzicht. Overzicht. Dat zijn de sleutelwoorden als het gaat om het uitvoeren van de taken. Mocht hieruit blijken dat het niet voor elkaar te boksen is, moet worden bijgestuurd. Het aantal medewerkers van de afdeling is niet doorslaggevend voor het behalen van targets, vond een meerderheid van de praktijkervaren deelnemers aan de workshop. Het gaat vooral om prioritering.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden