Scholing en samenwerken tegen mensenhandel

0

Meer ambtenaren opleiden en meer bestuurlijke samenwerking. Dat zijn twee belangrijke bouwstenen om de gemeentelijke aanpak van mensenhandel te versterken. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid opende vorige week formeel het programma dat hiertoe moet leiden.

Samen met de inzet van ‘een groot aantal partners’, waaronder gemeenten, wil het kabinet een ‘impuls geven’ aan de aanpak van mensenhandel. ‘In welke verschijningsvorm dan ook: mensenhandel is een afschuwelijk delict, dat op grove wijze inbreuk maakt op een van de meest fundamentele mensenrechten: de individuele vrijheid,’ aldus Harbers bij de opening.

Beleid ontbreekt nog

Eerder bleek uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat gemeentelijk beleid vaak nog ontbreekt. Terwijl gemeenten wel degelijk belangrijk zijn bij de aanpak. Dat stelt ook het kabinet in het eerder gepubliceerde programma Samen tegen mensenhandel, waarvoor Harbers vorige week officieel de aftrap gaf.

‘Omdat mensenhandel zich vaak op lokaal niveau manifesteert, zijn gemeenten een belangrijke partner in de integrale aanpak ervan. Vooral waar het gaat om het signaleren van vormen van mensenhandel zijn de gemeenten onmisbaar,’ zo staat in het hoofdstuk over de rol van gemeenten.

Ambtenaren burgerzaken of toezichthouders

Daarom worden er extra ambtenaren opgeleid om deze signalen te herkennen. Dit gebeurt bij de negentien loketten voor de inschrijving van mensen die korter dan vier maanden in Nederland wonen. ‘Welke medewerkers precies getraind worden, zal in overleg met de afzonderlijke gemeenten worden bepaald. Te denken valt hierbij aan uitvoerende ambtenaren burgerzaken of toezichthouders.’

Daarnaast zijn er in het Interbestuurlijk Programma afspraken gemaakt waaraan het plan nader invulling geeft. Zo komt er ondersteuning voor alle lokale overheden vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Een projectleider bij de VNG moet bijvoorbeeld de ‘awareness’ bij gemeentemedewerkers bevorderen.

De VNG begon onlangs al een project met CoMensha, een organisatie die zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Doel is onder meer het ontwikkelen van documentatie voor gemeenteambtenaren. Een conceptversie daarvan is inmiddels beschikbaar.

Regionale samenwerking

Oplossingen moeten ook komen van meer samenwerking. In elk van de tien politieregio’s moet een burgemeester het ‘bestuurlijk trekkerschap’ van de aanpak op zich nemen. Verschillende regio’s zijn hiermee al aan de slag.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden