Vrijwilligers inzetten voor veiligheid

0

Ze zijn de ogen en oren in de wijk, vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid. Veel gemeenten werken op dit gebied samen met inwoners. Waardering, kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring zijn vaak onderdeel van de aanpak.

Veiligheidsdag 

In de gemeente Woensdrecht zijn er verschillende initiatieven op het gebied van veiligheid. Zo zijn er buurtpreventieteams van vrijwillige leden die in verschillende wijken rondes lopen en de buurt in de gaten houden. En net als in veel andere dorpen en steden zijn er WhatsApp-buurtgroepen actief. Volgens een online initiatievenlijst van burgerparticipatie organiseerde de gemeente samen met politie, buurtpreventie en dorpsplatformen een aantal maal met succes veiligheidsacties. Bijvoorbeeld om automobilisten bewust te maken van hun snelheid.

Inmiddels worden professionele veiligheidsdiensten in de gemeente door zo’n honderd vrijwilligers ondersteund, zo schrijft BN DeStem. Deze herfst hield Woensdrecht een veiligheidsdag als waardering voor de veiligheidsvrijwilligers in de gemeente. Ze werden getrakteerd op een buffet én een lezing van de digitale wijkagent, die zich bezighoudt met cybercrime.

In het nieuwe jaar gaan er in de gemeente ook vrijwillige buurtbemiddelaars van start. ‘Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk,’ aldus de gemeente. ‘De bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen.’ De vrijwilligers krijgen een driedaagse opleiding en ondersteuning via persoonlijke coaching, intervisies en bijscholing.

Buurtpreventie

Buurtpreventie staat ook in Barendrecht op de agenda. Buurtpreventie Barendrecht is een initiatief van de gemeente en roept inwoners op om mee te doen. Vrijwilligers zijn de ‘ogen en oren’ voor gemeente en politie. Zij surveilleren samen of alleen in een wijk of buurt, wandelend, op de fiets, scooter of auto. Wie liever niet de wijk in wil trekken, kan ook melding maken van verdachte situaties met behulp van WhatsApp. Het werk van de vrijwilligers blijft ook hier niet helemaal onbeloond. Vorig jaar ging een groep van 21 vrijwilligers op uitnodiging van de gemeente gezamenlijk naar een wokrestaurant, aldus barendrechtnu.nl. Ze kregen ‘een presentje voor hun inzet om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Barendrecht te verhogen’.

Veiligheidsambassadeurs

In Amersfoort zijn er zo’n vierhonderd veiligheidsambassadeurs actief. Dat zijn vrijwillige toezichthouders die zich samen met de gemeente inzetten voor de veiligheid van hun straat, buurt of wijk.  Elke vrijwilliger doet dat op een manier die bij hem of haar past. Zo zijn er inwoners die flyers uitdelen met tips om woninginbraak tegen te gaan en vrijwilligers die op sociale media veiligheidstips of Burgernetoproepen delen. Of die het aanspreekpunt zijn in hun straat of wijk.

Anderen organiseerden een brandpreventieavond bij de brandweerkazerne voor alle veiligheidsambassadeurs met als onderwerp de brandrisico’s in woningen. De deelnemende ambassadeurs brachten op hun beurt een woningbezoek bij hun buren voor een controle op brandveiligheid. In deze video van de gemeente wordt kort uitgelegd wat het werk van zo’n ambassadeur inhoudt.

Vrijwilligerswaardering

Waardering blijkt een terugkerend onderdeel van vrijwilligersbeleid. In de gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld worden vrijwilligers bedankt met een weekend vol activiteiten en workshops. In Beesel kunnen zij worden voorgedragen voor een blijk van waardering. In dat geval komt de burgemeester of een wethouder persoonlijk langs met een bloemetje om de betreffende vrijwilliger in het zonnetje zetten. In de gemeente Nederweert wordt er jaarlijks een waarderingsavond gehouden voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een leefbare, veilige buurt. In dit artikel van kennisinstituut Movisie worden meer manieren genoemd om vrijwilligers in de gemeente waardering of erkenning te geven.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden