Toolkit voor evaluatie preventiebeleid radicalisering

0

Sinds gisteren kunnen gemeenten gebruikmaken van de Toolkit Evidence Based Werken. De online gereedschapskist is ontwikkeld om radicalisering effectiever tegen te gaan. ‘Hier vinden gemeenten kennis, geleerde lessen, praktische handvatten, checklists en formats om preventiebeleid te evalueren, bij te sturen en door te ontwikkelen.’

De toolkit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Gemeenten en het Rijk proberen al jaren radicalisering van groepen en individuen zo vroeg mogelijk tegen te gaan.

Zo werken gemeenten bijvoorbeeld samen met zogenoemde sleutelfiguren in lokale gemeenschappen. En bij de preventieve aanpak ‘Weerbaar Opvoeden’ ondersteunen gemeenten ouders bij het weerbaar maken van hun kinderen in het kader van tegengaan van radicalisering. Maar de algehele preventieve aanpak ‘kan beter’ en moet nog verder worden doorontwikkeld aldus de coalitie en bewindsleden een jaar geleden.

Preventiebeleid verbeteren

De toolkit is volgens SZW een van de manieren om het preventiebeleid verder te verbeteren. Gemeenten zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. Er is verkennend onderzoek gedaan onder zestien lokale overheden naar de uitdagingen en behoeften van gemeenten rondom de evaluatie op het terrein van preventie van radicalisering. De proefversie van de toolkit is in april getest door betrokken ambtenaren van gemeenten en rijksoverheid.

Effectevaluatie

Een aanpak kan met behulp van de tool op drie moment worden geëvalueerd, voorafgaand, tijdens of na afloop. Met een effectevaluatie kan bijvoorbeeld naar de behaalde uitkomsten en effecten gekeken worden. Bijvoorbeeld om antwoord te krijgen op de vraag of het sleutelnetwerk heeft geholpen om de relatie met bepaalde gemeenschappen te verbeteren. Of hoe kunnen we weten of de casussen onder behandeling in het casusoverleg ook daadwerkelijk deradicaliseren?

Effectiviteit meten

Gemeenten kunnen onderling de resultaten van hun evaluaties uit de toolkit delen en zo kennis uitwisselen en van elkaar leren. Het Rijk zal de gemeenten hierbij faciliteren. ‘Er zijn ontzettend veel goede initiatieven om radicalisering en extremisme te voorkomen en te bestrijden. Het is heel lastig om de effectiviteit daarvan te meten. Maar dat moeten we wel proberen. Ons beleid moet werken en dat moeten we kunnen aantonen,’ aldus minister Koolmees van SZW.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden